Tijger wordt beste vrienden met zijn prooi.

Tags

Tijgers zijn echte jachtdieren en verslinden dan ook al gauw elke prooi die bij hen in de buurt komt. Maar dat geldt niet voor tijger Amur in een Russische dierentuin.

Hij wordt namelijk dikke maatjes met de geit die hij eigenlijk als avondeten kreeg.

Ik lust je niet
De katachtige kreeg van zijn verzorgers een levende geit in zijn verblijf, om zijn jachtinstinct wat aan te wakkeren. Maar dat liep – op zijn zachtst gezegd – wat anders dan gepland. De twee zijn onafscheidelijk en tijger Amur heeft zelfs zijn slaapplek afgegeven aan zijn grote vriend, die Timur is genoemd door de verzorgers.

Dat Timur nog niet in de buik van Amur is beland, is een heel apart verhaal, vertellen de verzorgers. “Amur krijgt twee keer per week een levende prooi en weet heel goed hoe hij moet jagen. Maar op Timur wilde hij niet jagen.”
De geit kun je het sowieso niet kwalijk nemen: deze heeft nog nooit in het wild geleefd. Waarschijnlijk wist het dier niet dat het bang moest zijn voor tijgers en heeft die stoere houding uiteindelijk een hoop vruchten afgeworpen.
Of het is gewoon ware vriendschap, natuurlijk.

Bron: Libelle.

Siberiantimes.com TIJGER WORDT BESTE VRIENDEN MET ZIJN PROOI.

Libelle: Tijger wordt beste maatjes met zijn prooi, een geit.

Centrum van Genetische Bronnen.

Tags

, ,

Uw Toggenburgerbok opnemen in de genenbank?

Onderstaande vraag is ontvangen van het Centrum van Genetische Bronnen.

Graag zouden zij het aantal bokken van zeldzame Nederlandse rassen in de genenbank stapsgewijs willen uitbreiden om zo goed mogelijk een afspiegeling van de populaties  te krijgen.

Dat kan op twee manieren:

Een groepje bokken op een afgesproken dag bij elkaar brengen bij een gewillige geit en dan sperma vangen

Een groepje bokken op een afgesproken dag laten slachten en daarna het sperma uit de testikels winnen

Vanuit de fokgroep willen we dit graag ondersteunen om ons ras veilig te stellen, ook voor de verre toekomst.

Voor meer info verwijzen we naar het rapport:
Schapen-en geitenrassen veilig in de genenbank.

Welke dieren staan er al in via:
Genenbankdata cgn wur.

Voor methode 1, dus sperma winnen van levende bokken zijn er nu twee data en locaties bekend:
12 december in Beilen en 19 december in Boven Leeuwen.
Let wel het gaat hierbij om CW locaties.

Graag deze mail beantwoorden vóór 3 december of je bereidt bent om met jou  cw  bok te komen naar een van genoemde locaties.

Ook de belangstelling van methode 2 willen we graag peilen.
Dus graag ook dit aangeven door deze mail voor 3 december te beantwoorden.

(Bij een te grote deelname zijn we gedwongen om een selectie te maken).

Met vriendelijke groet,

Secretaris Fokgroep Toggenburger,
Andre Koekkoek.

2015 Lexmond: toggenburger bokken 2 jaar en ouder. 1a. Johan; 1b. Sweelhoeve Heros; 1c. Øve v/d Nieuw Eisch.

2015 Lexmond:
toggenburger bokken 2 jaar en ouder.
1a. Johan;
1b. Sweelhoeve Heros;
1c. Øve v/d Nieuw Eisch.

Vakblad ‘Geitenhouderij’.

Tags

, , , , , , , , ,

Geitenmelkprijsvergelijking.
__________________________________________________________________

Volg Vakblad Geitenhouderij ook via Twitter.
__________________________________________________________________

Vakblad Geitenhouderij.

26 november 2015. De achtentwintigste digitale nieuwsbrief van het Vakblad Geitenhouderij is uitgekomen.

29 oktober 2015. De zevenentwintigste digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

24 september 2015. De zesentwintigste digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

22 augustus 2013. De eerste digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

Een nieuwsbrief boordevol interessant nieuws die minimaal zes keer per jaar zal verschijnen. Mis geen geitennieuws meer want u kunt zich nu aanmelden voor de nieuwsbrief Geitenhouderij!
__________________________________________________________________

Najaar 2013; toggenburger geiten.

Najaar 2013; toggenburger geiten.

augustus 2014; toggenburger geiten.

Augustus 2014; toggenburger geiten.

Exporteisen Scrapie nVWA

Tags

,

De afgelopen tijd bestaat de indruk dat de nVWA  de exporteisen m.b.t scrapie  heeft aangescherpt en/of strikter naleeft.

Om duidelijkheid te verschaffen heeft de nVWA op verzoek van de sector de geldende exportregels m.b.t scrapie voor schapen en geiten samengevat.

ONDERSTAANDE TEKST DOOR DE NVWA OPGESTELD (nov. 2015)                                           
(In 2015 zijn de regels NIET aangescherpt !!! De indruk bestaat wel dat de NVWA de bestaande regels wat stipter naleeft dan voorheen)

 

Regels voor export van schapen en geiten met betrekking tot scrapie

GD en NVWA ontvangen de laatste tijd veel vragen over export van schapen en geiten. Met onderstaande informatie proberen we aan te geven wat de regels zijn bij export.

De regels voor export liggen vast in Europese regelgeving.

Indien schapen ARR/ARR zijn voldoen ze daarmee aan de scrapie-eisen bij export en doet de bedrijfsstatus er niet toe. Voor schapen die niet ARR/ARR zijn gelden de voorwaarden voor geiten die hieronder zijn beschreven.

Bij geiten zijn er geen ARR/ARR dieren en gelden onderstaande voorwaarden.

Voor de export van fokgeiten* heeft het herkomstbedrijf altijd een scrapie-status nodig en in geval van export van mestgeiten* naar bepaalde lidstaten ook.

Welke status van een bedrijf nodig heeft bij export hangt af van de catergorie te exporteren geiten en de bestemming.

In de bijlage staat beschreven welke status nodig is bij welke bestemmingen.

Voor de status verwaarloosbaar risico moet het bedrijf minimaal 7 jaar aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Voor de status gecontroleerd risico moet het bedrijf minimaal 3 jaar aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 1. NVWA voert jaarlijks een diergeneeskundige controle uit op het bedrijf.
 2. De geiten* zijn op de correcte wijze geïdentificeerd.
 3. Er zijn geen gevallen van scrapie vastgesteld.
 4. Het bedrijf heeft deelgenomen aan het koppenonderzoek van GD.
 5. Alle uitslagen onder 4 zijn negatief.
 6. Aanvoer
  Levende dieren: De fokgeiten zijn geboren op het desbetreffende bedrijf of zijn aangevoerd van een geitenbedrijf met minimaal een gelijkwaardige status.
  B. Embryo’s en eicellen en sperma: De eisen voor aanvoer staan beschreven in bijlage 2.
 7. De geiten van het bedrijf hebben geen (in)direct contact, met inbegrip van gemeenschappelijk gebruik van weiden, met schapen of geiten van een bedrijf met een lagere status.

NVWA controleert éénmaal per jaar bovenstaande punten en bij een volgende exportcertificering ook op de aanvoer na de laatste controle.

Indien er geen tekortkomingen zijn dan wordt de status toegekend door de NVWA.

Uiteraard gelden naast deze eisen voor scrapie ook de andere eisen zoals de enkele en dubbele 21 dagen regeling enzovoorts.

Meer informatie is te vinden op de website van de NVWA www.nvwa.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de NVWA.

 * Daar waar fokgeiten resp. mestgeiten resp. geiten staat kan ook fokschapen resp. mestschapen resp. schapen worden gelezen indien het schapen betreft die niet ARR/ARR zijn.

 

BIJLAGE 1    

 Export schapen en geiten 2015

 Export schapen

 Bestemming lidstaat met verwaarloosbaar risico of met nationaal bestrijdingsprogramma*

Status

Bedrijf

Schaap

 

Schaap is

ARR/ARR

Bedrijfstatus doet er niet toe

Bedrijf

Geen controle

Bedrijf

Gecontroleerd

risico

Bedrijf

Verwaarloosbaar

risico

 

Fok V X X V
Mest V X X V
Slacht V V V V

Overige lidstaten

Status

Bedrijf

Schaap

 

Schaap is

ARR/ARR

Bedrijfstatus doet er niet toe

Bedrijf

Geen controle

Bedrijf

Gecontroleerd

risico

 

Bedrijf

Verwaarloosbaar

risico

 

Fok V X V V
Mest V V V V
Slacht V V V V

 

Export geiten

Bestemming lidstaat met verwaarloosbaar risico of met nationaal bestrijdingsprogramma*

Status

Bedrijf

Geit

 

Bedrijf

Geen controle

Bedrijf

Gecontroleerd

risico

Bedrijf

Verwaarloosbaar

risico

 

Fok X X V
Mest X X V
Slacht V V V

Overige lidstaten

Status

Bedrijf

Geit

 

Bedrijf

Geen controle

Bedrijf

Gecontroleerd

risico

 

Bedrijf

Verwaarloosbaar

risico

 

Fok X V V
Mest V V V
Slacht V V V

*  Lidstaten met een bestrijdingsprogramma: Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Finland.

 

BIJLAGE 2

EISEN VOOR AANVOER VAN EMBYO’S, EICELLEN EN SPERMA

Voor de status verwaarloosbaar risico moet het bedrijf minimaal 7 jaar aan de onderstaande voorwaarden voldoen.
Voor de status gecontroleerd risico moet het bedrijf minimaal 3 jaar aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 1. Embryo’s en eicellen. Alleen de volgende embryo’s en eicellen van geiten worden binnengebracht.

Embryo’s en eicellen van donordieren die sinds hun geboorte zijn gehouden in een lidstaat met een verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie of op een bedrijf met een verwaarloosbaar of een gecontroleerd risico op klassieke scrapie of die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij zijn permanent geïdentificeerd zodat zij tot hun geboortebedrijf kunnen worden getraceerd;
 • zij zijn sinds hun geboorte gehouden op een bedrijf waar tijdens hun verblijf geen gevallen van klassieke scrapie zijn bevestigd;
 • zij vertoonden geen klinische tekenen van klassieke scrapie ten tijde van de winning van de embryo’s of eicellen;
 1. Alleen het volgende sperma van geiten wordt binnengebracht.

Sperma van donordieren die sinds hun geboorte zijn gehouden in een lidstaat met een verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie of op een bedrijf met een verwaarloosbaar of een gecontroleerd risico op klassieke scrapie of die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij zijn permanent geïdentificeerd zodat zij tot hun geboortebedrijf kunnen worden getraceerd;
 • zij vertoonden geen klinische tekenen van klassieke scrapie ten tijde van de winning van het sperma.

 

Regels voor export van schapen en geiten mbt scrapie

2015 Lexmond; bonte boklammeren geboren tussen 12 februari en 11 maart 2015. 1a. Excited v/d Oude Schuur; 1b. Meintje's Wijnand JH; 1c. Zwaanheuvel Freeze; 1d. Driesprong Koen; 1e. Zwaanheuvel Fidelitie; 2a. Extensive v/d Oude Schuur; 2b. Marnix v/d Tiend; 2c. Alex v/d Tiend.

2015 Lexmond;
bonte boklammeren geboren tussen 12 februari en 11 maart 2015.
1a. Excited v/d Oude Schuur;
1b. Meintje’s Wijnand JH;
1c. Zwaanheuvel Freeze;
1d. Driesprong Koen;
1e. Zwaanheuvel Fidelitie;
2a. Extensive v/d Oude Schuur;
2b. Marnix v/d Tiend;
2c. Alex v/d Tiend.

Schoon drinkwater.

Tags

, ,

Schoon drinkwater is belangrijk voor een gezonde veestapel.
Zorg voor schone leidingen en drinkbakjes.

Scan_20151118.Scan_20151118 (3).Scan_20151118 (4)
Bron: Voeding, Verzorging en Stalling van Melkgeiten, Dekbokken en Lammeren.
Uitgave: Nederlandse Commissie voor de Geitenfokkerij.
November 1941

Het drinkwater.
___________________________________________________________________________________________________________________

2015 Barneveld; eigenaarsgroep melkgeiten.

2015 Barneveld;
eigenaarsgroep melkgeiten.

GD.

Op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer,
GD schaap en geit, Capraovis staan geregeld actuele nieuwspunten met betrekking tot de gezondheid van de schapen en de geiten.

Ook kunt u een (gratis) abonnement nemen op de GD Nieuwsbrief.

GD nieuwsbrief:

Nieuwsbrief GD 8 september 2015.

Nieuwsbrief GD 5 juni 2015.

Nieuwsbrief GD 29 april 2015.

Nieuwsbrief GD 10 februari 2015.

Nieuwsbrief GD 9 december 2014.

Nieuwsbrief GD 22 september 2014.

Nieuwsbrief GD 11 september 2014.

Nieuwsbrief GD 4 juni 2014; verslag van de Dag van het Schaap en Geit.

Nieuwsbrief GD 23 mei 2014.

Nieuwsbrief GD 28 maart 2014.

Nieuwsbrief GD 7 januari 2014.

Nieuwsbrief GD 21 november 2013.

Nieuwsbrief GD 27 augustus 2013.

Nieuwsbrief GD 29 juli 2013.

Nieuwsbrief GD 28 juni 2013.


Nieuwsbrief GD 26 april 2013.

en bekijk ook eens

GD Schaap en geit oktober 2015.

GD Schaap en geit mei 2015.

GD schaap en geit februari 2015.

GD schaap en geit oktober 2014.

GD schaap en geit mei 2014.

GD schaap en geit maart 2014.

GD schaap en geit oktober 2013.

GD schaap en geit juni 2013.

GD schaap en geit maart 2013.

GD.

_____________________________________________________

2015 Barneveld: witte geiten geboren in 2009-2012. 1a. Boukje 294; 1b. Marijke 175; 1c. Nooro's Femke R38; 1d. Mona 27 v/d Tamarahoeve; 1e. Mona 4 v/d Tamarahoeve; 1f. Elke v/d Vriendsenhof; 1g. Moniek 50; 1h. Moniek 52; 1i. Driesprong Cinta 1.

2015 Barneveld:
witte geiten geboren in 2009-2012.
1a. Boukje 294;
1b. Marijke 175;
1c. Nooro’s Femke R38;
1d. Mona 27 v/d Tamarahoeve;
1e. Mona 4 v/d Tamarahoeve;
1f. Elke v/d Vriendsenhof;
1g. Moniek 50;
1h. Moniek 52;
1i. Driesprong Cinta 1.

Aantallen in getallen.

Tags

, , , ,

In totaal zijn er ongeveer 862 miljoen geiten op de wereld,
waarvan in Europa 18 miljoen (2,1%).
De wereldproductie aan geitenmelk bedraagt zo’n 15 miljard kg melk.
De geitenvleesproductie is zo’n 5 miljard kg vlees, voornamelijk in Azië en Afrika geproduceerd.
Europa produceert 2,59 miljard kg geitenmelk.
Frankrijk produceert daarvan het meeste met 0,56 miljard kg melk.
Frankrijk heeft het grootste aantal professionele melkgeitenbedrijven
in de wereld, maar is nog niet zelfvoorzienend.
In Nederland is de productie het sterkst gestegen naar 0,22 miljard kg, inmiddels 11% van de Europese markt.
75% van de geitenmelkproducten wordt geëxporteerd.
Het aantal geiten in Nederland is circa 272.000.
De melkproductie van de professioneel gehouden geiten is in Nederland
1.086 kg per geit, veruit het hoogste in de wereld.
Het saldo per geit is 572 euro (inclusief ruwvoer) over 2014.
Het bedrijf met het hoogste saldo produceert 1.487 kg melk met een saldo van € 794,-
De Nederlandse melkgeit is één van de meest efficiënte melkproducente
ter wereld. Meestal de witte Saanen-geiten.
Het gemiddelde productieniveau stijgt nog jaarlijks door
erfelijke aanleg en management. De sector bestaat uit 350 moderne melkgeitenbedrijven met een productie van jaarlijks 220 miljoen kilogram geitenmelk. Wereldwijd is er grote belangstelling
voor de Nederlandse geitenzuivel in haar diverse varianten.

Bron: gedeeltelijk overgenomen van Agrifirm.
sectornieuws Agrifirm.

_____________________________________________________

geit ad foto wedstrijd 42

Foto van AD fotowedstrijd.

14 november 2015: Liefhebbers van Toggenburger Geiten komen bijeen in Oene.

2015 Barneveld: Toggenburger geiten geboren in 2013; 1a. Suzanne 31; 1b. Sweelhoeve Eline 3; 1c. Sarie's Hinke JH; 1d. Suzanne 35; 1e. Kina 78; 1f. Bregje 12 v/d Enkhoeve; 1g. El Barca 124; 2a. Marry 109 v/d Hoogendijk; 2b. Sarie's Helena JH; 2c. El Barca 128.

2015 Barneveld:
Toggenburger geiten geboren in 2013;
1a. Suzanne 31;
1b. Sweelhoeve Eline 3;
1c. Sarie’s Hinke JH;
1d. Suzanne 35;
1e. Kina 78;
1f. Bregje 12 v/d Enkhoeve;
1g. El Barca 124;
2a. Marry 109 v/d Hoogendijk;
2b. Sarie’s Helena JH;
2c. El Barca 128.

Voor leden en belangstellenden van de Toggenburgergeit zal op zaterdag 14 november 2015 in Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene de algemene ledenvergadering worden gehouden.

De vergadering begint om 10.00 uur, de zaal is geopend vanaf 09.30 uur.
Naast de gebruikelijke agenda punten zal Jelte Verbree vertellen over zijn Zwarte Toggenburger fokkerij.
Ook de promotie van het ras en de unieke positie die de Toggenburger inneemt op het gebied van scrapie ongevoeligheid zullen aandacht krijgen op deze bijeenkomst.

Lunch
Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer gelegenheid om deel te nemen aan de lunch. De kosten hiervan zijn, inclusief enkele consumpties, € 15,–.
Graag vóór 10 november opgeven of u voornemens bent om de vergadering bij te wonen en/of u gebruik wilt maken van de lunch.
Aanmelden kan bij R.Geerling: tel. 0571-291882 of
via e-mail: geerl568@planet.nl

www.toggenburger.nl

2015 Barneveld: Toggenburger geiten geboren in 2011-2012. 1a. Sweelhoeve Elsje 86; 1b. Sweelhoeve Grietje 38; 1c. Suzanne 14; 1d. Bregje 10 v/d Enkhoeve; 1e. Boukje 57; 1f. Roelientje 98; 1g. Renske's Frederika JH; 1h. Sarie 10 fd Rykswei; 1i. El Barca 116.

2015 Barneveld:
Toggenburger geiten geboren in 2011-2012.
1a. Sweelhoeve Elsje 86;
1b. Sweelhoeve Grietje 38;
1c. Suzanne 14;
1d. Bregje 10 v/d Enkhoeve;
1e. Boukje 57;
1f. Roelientje 98;
1g. Renske’s Frederika JH;
1h. Sarie 10 fd Rykswei;
1i. El Barca 116.

Bewust duurmelken.

Tags

,

Bewust duurmelken

Bij het duurmelken realiseren de geiten, zonder de tussenkomst van dracht, lactaties langer dan een jaar.
De voordelen van duurmelken:
* hogere productie per geit
* minder belasting van de geit waardoor deze langer meegaat
* minder uitval
* verlaging van de arbeidsdruk in de lammerperiode

Voorwaarden
De herfst is het juiste moment om duurmelken te overwegen. Hoogproductieve dieren kunnen dan bewust niet gedekt worden.
Er is een aantal voorwaarden verbonden aan duurmelken. Enige vorm van melkcontrole is een vereiste om de juiste geiten te selecteren. Om te voorkomen dat de geiten massaal rits worden is het aan te raden de dieren niet in contact te laten komen met de bokkenlucht. Bij voorkeur worden de geiten elders gedekt en gescheiden gehuisvest van de duurmelkers.

Voorbereiding
Wilt u duurmelken, dan is het van belang op tijd te beginnen met de voorbereiding.
Het is essentieel dat de daglengte voor de duurmelkers zo constant mogelijk is.
Het is nu de tijd om lampen met voldoende lichtopbrengst op te hangen.

Bron: Agrifirm.
____________________________________________________________________________________

2015 Cuba; Geit.

2015 Cuba;
Geit in de natuur ( foto LH.)