29, 30 juli en 1 aug. keuringen in Dalfsen, Wouterswoude en Opmeer.

Tags

, , , , , ,

Vr. 29 Juli 2016: NCW bokkenkeuring.
Keuringsterrein:  fam Schuurman, Veldweg 20 te Dalfsen.
Aanvang keuring: 19.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging Avereest.

Za. 30 Juli 2016: CW en NCW geitenkeuring.
Locatie: Paardendagen Wouterswoude, Foarwei 31a, Wouterswoude.
Aanvang keuring: 9.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Fryslan’.

Ma. 1 augustus 2016: CW en NCW geitenkeuring.
Locatie: Landbouwdag in Opmeer,
Concoursterrein “De Weyver”, De Weyver 6, 1718 MS Hoogwoud (gem. Opmeer).
Landbouwshow Opmeer.

2016 Lexmond; Kampioen nubische bokken is Clint Eastwood van Oudwoude van H. den Ouden. Reserve kampioen is Simon van J. Hagen.

2016 Lexmond;
Kampioen nubische bokken is Clint Eastwood van Oudwoude van H. den Ouden.
Reserve kampioen is Simon van J. Hagen.

Jaargang ‘de Geitenhouder’ nu digitaal.

Tags

, , , ,

Kees van Dongen uit Gilze, wilde in het jaar dat de NOG 100 jaar bestaat de oudere jaargangen van het vakblad digitaliseren.
Na lang zoeken en mensen benaderen of zij in het bezit zijn van oude nummers of jaargangen van ‘de Geit en hare verzorging’ of ‘de Geitehouder’ heeft Kees nu meerdere jaargangen compleet.
Het eerste jaar kunt u bekijken, met erg veel dank aan Kees voor het vele werk dat hij hiervoor gedaan heeft.
Archief jaargang de Geitenhouder.

Jaargang 1967. Het jaar waarin de NOG 50 jaar bestond.

Deelnemen en opgeven voor de CW-nationale jubileum geitenkeuring in Zwolle kan tot 22 augustus 2016.

Tags

, , , , , , , , , , , ,

Deelnemen en opgeven voor de CW-nationale jubileum geitenkeuring die gehouden zal worden op zaterdag 10 september 2016 in de IJsselhallen te Zwolle.

Aan de keuring kunnen deelnemen:
*lammeren en melkgevende geiten van de 4 melkrassen
(Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geit).
*Nubische overlopers.
*lammeren en geiten van het ras Boergeit.
(Graag opgeven of geiten al of niet gelamd hebben).
*geregistreerde melkgeiten.
*stamboeken en/of fokkersclubs voor de keuring of voor een raspresentatie.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geiten-gezondheidscertificaat
(er wordt navraag gedaan bij de GD) en geënt te zijn tegen Q-koorts.

Het inschrijfgeld is € 3,00 per dier. Graag vooraf overmaken op rekeningnummer NL76 ABNA 0591 0981 80 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring te Ankeveen.

Inschrijven vóór 22 augustus 2016
per mail of post naar: P. van Haperen, Oranjestraat 82, 5126 BR Gilze.
pietvanhaperen@home.nl

Bij opgave alleen vermelden ras/naam/nummer/geboortedatum
maar ook uw LNV relatienummer en UBN.

Deelnemers ontvangen tijdig bericht over aanvoertijd, tijdschema keuring en dergelijke.

Stichting Landelijke Geitenkeuring.

Tevens wordt op 10 september 2016 het Nationaal geitenevent georganiseerd te Zwolle.

* Symposium met professionele sprekers.
* Landelijke keuring met zo’n 300 geiten van acht verschillende rassen.
* Expo met bedrijven en organisaties die op enigerlei wijze werkzaam zijn in de geitenhouderij.

DSC02160-1

2016 Lexmond; kampioen boerboklammeren is Niculai van P. Weessies en reserve kampioen is Alex van Dierenhofstee van D. Roelofsen.

DSC02289-3

GD; Warme zomerdagen: diergezondheidstips

Tags

, , , ,

Warme zomerdagen: diergezondheidstips

De komende dagen wordt het erg warm. Net als mensen moeten dieren voldoende koelte hebben en veel water drinken. En bij onweer kunnen ze beter binnen blijven. Dit kunt u doen om problemen te voorkomen.

In de zomer is het binnen meestal beter toeven dan buiten, dat vinden dieren ook. Maar voor verschillende dieren zijn verschillende maatregelen. Zo kan het voor koeien beter zijn een ‘siëstabeweiding’ door te voeren, en kan het voor varkens helpen om het dak van de stal nat te spuiten.
Per diersoort leest u hier tips over hoe om te gaan met hitte en onweer.

Schapen en geiten.

Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat is het uitgangspunt van dierwelzijn. Dit betekent dat dieren bij warme weersomstandigheden beschutting en voldoende schoon drinkwater tot hun beschikking hebben. Bij warm weer en onvoldoende schaduw gaat de ademfrequentie van schapen en geiten omhoog. Ze drinken meer en hebben een verminderde ruwvoeropname. Dit laatste zorgt voor een verminderde warmteproductie. Een hoge luchtvochtigheid kan hittestress bij warme weersomstandigheden verergeren.
Daarom doet u er goed aan bij warm weer te zorgen dat:
er altijd voldoende schoon drinkwater beschikbaar is;
schapen en geiten niet te veel krachtvoer in een keer krijgen, omdat door de lagere opname van ruwvoer bij een gelijkblijvende krachtvoergift pensverzuring kan optreden;
schapen en geiten beschutting kunnen vinden. Voor geiten is in een stal in de regel voldoende beschutting maar ook daar kan de temperatuur te hoog oplopen; ventilatoren kunnen voor geiten voor extra verkoeling zorgen;
schapen niet worden geschoren: scheer ze ruim voor warme zomerse dagen of geef ze na het scheren beschutting om verbranding te voorkomen;
schapen en geiten zo veel mogelijk met rust worden gelaten: geen extra behandelingen uitvoeren, niet transporteren en niet vaccineren. Bij vaccineren gaat de temperatuur van de schapen een beetje omhoog omdat de dieren actief zijn. Daarnaast kan het vaccin een reactie in dieren oproepen waardoor de temperatuur een graad extra kan stijgen; probeer dit te voorkomen.

Bron: GD diergezondheidstips.

2016 Lexmond; kampioen bonte boklammeren is Guido 1 van J. Poppelaars en reserve kampioen is Dinozzo vd Marjanhoeve van J. Nijhof.

2016 Lexmond;
kampioen bonte boklammeren is Guido 1 van J. Poppelaars en reserve kampioen is Dinozzo vd Marjanhoeve van J. Nijhof.

Bokkenkeuring 2016 in Lexmond geslaagd.

Tags

, , ,

de Molenkruier; artikel over bokkenkeuring.

Het kontakt; artikel over de bokkenkeuring.

Zaterdag 16 juli 2016 is de CW- bokkenkeuring gehouden op het terrein van de Killesteijnruiters in Lexmond.

88 bokken zijn door de keurmeesters H. Hoekstra en L. Anema gekeurd.
De inspecteurs H. Bierhof, J. van Burgsteden, P. van Haperen, T. van Herwerden, A. Kraaij, J. Krikken hebben de bokken voorlopig of definitief in het stamboek opgenomen.

Dit jaar kon het gewicht van de witte eenjarige bok Wilco van fam. Grolleman geraden worden. Hij woog 129 kilo. Vier personen hebben het gewicht op 1 kilo na geraden. De schattingen varieerden tussen 65 en 165 kilo.

De organisatie van de Kring van geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’ kunnen terug zien op een druk bezochte en geslaagde bokkenkeuring waarvoor vanuit het gehele land bokken zijn ingezonden en veel publiek aanwezig was.

*Kampioen witte boklammeren is Gijs van de Dijk van P. van Haperen.
Reserve kampioen is Tragokeros Tricipitinu vd Vriendsenhof van G. Vriends.
*Kampioen toggenburger boklammeren is Floris vd Lage Landen van fam. Schenk.
Reserve kampioen is Sweelhoeve Kian van gebr. Popken.
*Kampioen bonte boklammeren is Guido 1 van J. Poppelaars.
Reserve kampioen is Dinozzo vd Marjanhoeve van J. Nijhof.
*Kampioen nubische boklammeren is Elite’s Saturn van G. de Boer.
Reserve kampioen is Maxim vd Clabanus van J. Hagen.
*Kampioen boerboklammeren is Niculai van P. Weessies.
Reserve kampioen is Alex van Dierenhofstee van D. Roelofsen.
*Kampioen british toggenburger boklam is Gearwurking Aquila van Gearwurking Boer-Veen.

2016 Lexmond; algemeen kampioen boklammeren Gijs van de Dijk  van P. van Haperen.

2016 Lexmond;
algemeen kampioen boklammeren
Gijs van de Dijk
van P. van Haperen, Gilze.

*Kampioen witte bokken is Ashdene Merlin van Boer-Veen.
Reserve kampioen is Wilco van K. Grolleman.
*Kampioen toggenburger bokken is Sweelhoeve Izmo van J. Vonk.
Reserve kampioen is Sarie’s Hindrik JH van J. Hazendonk.
*Kampioen bonte bokken is Melkema’s Jan van T. van Dartel.
Reserve kampioen is Lieuwe 57077 van J. Nijhof.
*Kampioen nubische bokken is Clint Eastwood van Oudwoude van H. den Ouden.
Reserve kampioen is Simon van J. Hagen.
*Kampioen boerbokken is Bill B2 van P. Weessies.
Reserve kampioen is Kobus 2015 van fam. den Braber.
*Kampioen british toggenburger bok is Ashdene Cameron van Boer-Veen.

2016 Lexmond; algemeen kampioen bokken Ashdene Merlin van Boer-Veen, Makkum.

2016 Lexmond;
algemeen kampioen bokken
Ashdene Merlin
van Boer-Veen, Makkum.

Foto’s van de CW-bokkenkeuring Lexmond; 16 juli 2016.
Uitslagen CW-bokkenkeuring Lexmond; 16 juli 2016.
____________________________________________________________

DSC02289-3

16 juli 2016 CW-bokkenkeuring in Lexmond.

Tags

, , , ,

Afbeelding1
Zaterdag 16 juli 2016 zal de CW- bokkenkeuring worden gehouden op het terrein van de Killesteijnruiters op Sportpark ‘het Bosch’ aan de Nieuwe Rijksweg 8, 8411 WD Lexmond.
Aanvang: 9.30 uur.

De door de NOG erkende rassen zijn vertegenwoordigd: wit, toggenburger, bont, nubisch, boer en ook enkele british toggenburger bokken.

In de catalogus staan ruim 90 bokken vermeld die vanuit geheel Nederland worden ingezonden. Het beloofd een mooie keuring te worden.

Na het succes van vorig jaar kunt u nu ook weer het gewicht van een bok raden en voor de winnaar is er een leuke prijs beschikbaar.
Ook is er gelegenheid om uw bok te wegen.

Organisatie: Kring van geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’.

2015 Lexmond; bokkenkeuring lammeren.

2015 Lexmond;
bokkenkeuring lammeren.

2015 Lexmond; bokkenkeuring.

2015 Lexmond;
bokkenkeuring.

Regels rond 21 dagen regeling schapen en geiten.

Tags

, , , ,

Het is de tijd dat lammeren worden aangevoerd en afgevoerd.
Hieraan is de zogenaamde 21 dagen regeling verbonden.

1. In geval van aankoop van dieren

Als u een of meer dieren koopt / aanvoert dan mag u deze dieren voor een periode van 21 dagen niet afvoeren. De dag van aanvoer geldt als dag nul. Dit impliceert dat de dag na aanvoer pas de 1e dag is van de 21 dagen regeling. Stel dat u dieren op maandag 11 juli aanvoert dan gaat de 21 dagen regeling op dinsdag 12 juli in en mag u de aangevoerde dieren pas op dinsdag 2 augustus weer afvoeren.

Er is een uitzondering gemaakt voor dieren die naar een show of keuring zijn geweest. Deze dieren mogen binnen de termijn van 21 dagen naar een andere keuring.

2. In geval van verkoop van dieren.

Dieren die u zelf heeft gefokt mag u altijd afvoeren ook als de laatste 3 weken andere dieren zijn aangevoerd. Dieren die nog in de 21 dagen regeling vallen zoals hierboven beschreven mogen niet eerder afgevoerd worden dan na afloop van de 21 dagen termijn.

3. Export van dieren

Indien een houder zijn schapen of geiten voor export wil afvoeren mag op het bedrijf gedurende de 21 dagen vóór afvoer geen tussentijdse aanvoer van schapen of geiten hebben plaats gevonden. Bij export van schapen en geiten geldt als aanvullende eis dat op het afvoerende bedrijf gedurende 30 dagen geen evenhoevigen uit het buitenland mogen zijn aangevoerd. Voor rammen geldt dat zij minstens 60 dagen aanwezig moeten zijn op het bedrijf van afvoer.

Voor hen die het exact willen nazoeken, de toelichting van 19 pagina’s zoals die door de NVWA is gemaakt, is bijgevoegd 21 dagen regeling

Bron: NLBS.

Geitenkeuring bij Geitenfokvereniging Lopik eo. in Lopik 2016.

Tags

, , , , ,

Zaterdag 9 juli 2016 is door Geitenfokvereniging Lopik en Omstreken de
CW- geitenkeuring gehouden op het terrein van familie van Klaren in Lopik.
De leden van Geitenfokvereniging Door Eendracht Sterk uit Hagestein waren ook uitgenodigd en met hun geiten aanwezig.

Keurmeester P. v.d. Bunt en W. van Rheen hebben ruim 80 dieren gekeurd. Inspecteurs A. Kraaij en T. van Herwerden waren aanwezig om de geiten in het stamboek op te nemen of te herkeuren.

 

2016 Lopik eo., Lopik; algemeen kampioen lammeren Zwaanheuvel Roxanne 20037 van M.P. van Leeuwen.

2016 Lopik eo., Lopik;
algemeen kampioen lammeren
Zwaanheuvel Roxanne 20037 van M.P. van Leeuwen.

2016 Lopik eo,. Lopik; algemeen kampioen geiten Zwaanheuvel Roxanne 3 van M.P. van Leeuwen.

2016 Lopik eo,. Lopik;
algemeen kampioen geiten
Zwaanheuvel Roxanne 3
van M.P. van Leeuwen.

2016 Lopik eo., Lopik: uierkampioene Sarie's Hinke JH van Fam. Hazendonk.

2016 Lopik eo., Lopik:
uierkampioene
Sarie’s Hinke JH
van Fam. Hazendonk.

2016 Lopik eo. Lopik; Eigenaarsgroepen fam. Both- fam. Hazendonk- F. van Klaren.

2016 Lopik eo. Lopik;
Eigenaarsgroepen fam. Both- fam. Hazendonk- F. van Klaren.

Foto’s van de CW-geitenkeuring Lopik eo. Lopik; 9 juli 2016.

Geitenkeuring bij Geitenfokvereniging Verbetering Zij Ons Doel 2016.

Tags

, , ,

Vrijdagavond 8 juli 2016 vond de jaarlijkse CW-geitenkeuring van de Geitenhoudersvereniging ‘Verbetering Zij Ons Doel’ uit Giessenlanden plaats op het keuringsterrein in Schelluinen.
De keurmeesters P. van Haperen en K. van Dongen beoordelen 32 lammeren en geiten, die door 5 inzenders waren ingezonden.

DSC01010-1

2016 Schelluinen.

De geitenhoudersvereniging VZOD is opgericht op 22 augustus 1916.
Wethouder T. van Houwelingen van gemeente Giessenlanden was aanwezig en hij hield een toespraak ter gelegenheid van het bijna 100 jarig bestaan van de Geitenhoudersvereniging en namens de gemeente reikte hij een cheque uit.

DSC01205-Esther.

2016 Schelluinen; algemeen kampioen lammeren Esther van fam. de Groot.

DSC01094-1

2016 Schelluinen; algemeen kampioen geiten Marissa van fam. de Groot.

Foto’s van de CW-geitenkeuring van VZOD in Schelluinen; 8 juli 2016.

Het Kontakt: artikel over 100 jaar Geitenfokvereniging VZOD Giessenlanden

Geitenkeuringen op 8, 9 juli 2016 in Schelluinen, Lopik, Oudebiltdijk, Warnsveld.

Tags

, , , , ,

Vr. 8 juli 2016:
CW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: bij Fam. de Groot, Voordijk 23, 4209 SC Schelluinen
Aanvang: 19.00 uur
Organisatie: Geitenhoudersvereniging ‘Verbetering Zij Ons Doel’

Za. 9 juli 2016:
CW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: Lopikerweg Oost 10A, Lopik.
Aanvang: 9.30 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Lopik en omstreken’.

Za. 9 juli 2016:
NCW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: ??, Oudebiltdijk.

Za. 9 Juli 2016:
CW; Geitenkeuring.
Locatie: Manege van de Fam Heuvelink, Vordenseweg 22, Warnsveld.
Aanvang: 9.30 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘De Dageraad’.

Zo. 10 Juli 2016: Geannuleerd wegens te weinig animo.
NCW; Geitenkeuring.
Locatie: Manege van de Fam Heuvelink, Vordenseweg 22, Warnsveld.
Aanvang: 9.30 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘De Dageraad’.

2015 VZOD Giessenlanden; Algemeen kampioen lammeren Lotte van fam. de Groot.

2015 VZOD Giessenlanden;
Algemeen kampioen lammeren Lotte van fam. de Groot.

2015 VZOD Giessenlanden; Algemeen kampioen geiten Nooro's Femke 42 van H. Noordermeer.

2015 VZOD Giessenlanden;
Algemeen kampioen geiten
Nooro’s Femke 42 van H. Noordermeer.