Platform KSG; Handhavingskader I&R Schaap-Geit.

Tags

, , , ,

Beste geitenhouders,

Wij hebben nieuws van ons platform KSG gekregen.
Recentelijk is er weer gesproken over het op orde brengen en houden van de geiten database bij de overheid.

De nieuwste versie (1.1) van het document over deze materie doen wij jullie als bijlage toekomen.

Handhavingskader IR SchaapGeit 1.0

Noot van de secretaris van het platform KSG:

Tot 1 april j.l heeft iedereen de gelegenheid gehad om zijn stallijst etc bij RVO  in orde te maken.

Er is besloten om een veel strikter handhavingskader in te voeren om zoveel mogelijk te voorkomen dat de I&R database in de toekomst weer gaat vervuilen.

In de bijlage ( handhavingskader)  vindt u de maatregelen die vanaf 1 juli worden ingevoerd  en het uitgebreidere wettelijke handhavingskader dat per 1 jan 2019 zal worden ingevoerd. (streefdatum)
Vanaf jan 2019 zullen bij overtredingen ook aanmerkelijk forsere boetes worden gegeven.

Het is nog onduidelijk wat dit beleid in de praktijk gaat betekenen. zoals de hoogtes van de boetes  bij bepaalde overtredingen etc etc.

Hierover hebben wij vragen gesteld.
Rvo heeft in het overleg toegezegd dat men hierop schriftelijk zal antwoorden.

Advertenties

Platform KSG; 18 mei 2018 Nijverdal; Informatie over wolven in Nederland.

Tags

, , , , , , ,

Informatie van het NOG bestuur
Datum:           18 april 2018
Onderwerp:   Uitnodiging, namens het platform KSG, voor individuele fokkers over wolven in Nederland

Beste schapen (geiten) houders,

Wij hebben bij jullie gemerkt dat er veel behoefte is aan informatie en discussie omtrent de komst van de wolf en het beschermen van schapen.

Wij organiseren daarom een bijeenkomst samen met andere werkgroepen en organisaties, zoals LTO, LWPS, Vereniging Gescheperde Schaapskuddes Nederland, Gilde Traditionele Schaapherders en Gezamenlijke Stamboeken Nederland. De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug te Nijverdal. Zie Google Maps voor locatie en route https://goo.gl/maps/9MXTto5e96G2

Voor deze bijeenkomst hebben wij Wolven in Nederland en BIJ12-Faunafonds uitgenodigd om informatie te geven over het hoe en waarom van de komst van de wolf, hoe schade te voorkomen is en welke vergoedingen er momenteel zijn. In de ochtend zullen sprekers van Wolven in Nederland en BIJ12-Faunafonds vertellen, waarna er ruimte is voor discussie.

De middag geven we een praktische invulling, waarbij we buiten zullen kijken naar preventieve maatregelen. We gaan een kijkje nemen bij schapenhouder André Kühn die zijn schaapskooien al voorzien heeft van rasters met stroomdraden. André maakt ook gebruik van kuddewaakhonden en kan zijn ervaringen met jullie delen. Daarnaast worden verschillende hekwerken en rasters gedemonstreerd en verteld hoe deze geplaatst kunnen worden.

Voorlopig programma:

  • 09:30-10:00 Inloop met thee/koffie
  • 10:00-10:30 Wolven in Nederland
  • 10:30-11:15 BIJ12-Faunafonds
  • 11:15-11:30 Pauze thee/koffie
  • 11:30-12:00 Discussie omtrent komst wolf/preventieve maatregelen en schadevergoedingen
  • 12:00-13:00 Eenvoudige lunch
  • 13:00-15:00 André Kühn

Graag horen wij uiterlijk maandag 14 mei of u van plan bent om te komen en of u mee luncht. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar melanie.pekel@ark.eu

Met vriendelijke groet,

LTO, LWPS, Vereniging Gescheperde Schaapskuddes Nederland, Gilde Traditionele Schaapherders, Gezamenlijke Stamboeken Nederland en Platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders

geitjes wolf en de zeven geitjes

Inteelt

Tags

, , , ,

Bloedverwantschap wordt ook wel inteelt genoemd.
Van groot belang is om de bloedverwantschap in de gaten te houden.

Inteelt is het paren van individuen die gemeenschappelijke voorouders hebben.
Bij inteelt is de kans dat overeenkomstige genotypen gepaard worden groter dan bij een willekeurige paring. Inteelt is meestal schadelijk, het gaat gepaard met inteeltdepressie. Dit is de vermindering in onder andere weerstandsvermogen en vruchtbaarheid, die het gevolg zijn van het uitsplitsen van schadelijke eigenschappen, zoals bij dieren die drager zijn van erfelijke gebreken. Door inteelt neemt de frequentie van de homozygote genotypen toe, dus ook die van de homozygoot recessieve genotypen.

Inteelt schept geen gebreken, maar brengt meer homozygotie met zich mee. Inteelt kan alleen gebreken aan het licht brengen die al aanwezig zijn in het ras.

Hoe zeldzamer het gebrek, hoe belangrijker de rol van inteelt. Als het gebrek zeldzaam is, is het beperkt tot een enkele familie en moeten leden van deze familie zich verenigen om twee exemplaren van hetzelfde gen bij elkaar te brengen, waardoor zij gebrekkige dieren zouden kunnen geven.

Echter als het gebrek frequent is komt het in meerdere families voor. Dan is het mogelijk dat niet bloedverwante ouders gebrekkige nakomelingen krijgen zonder dat er sprake is van inteelt.

Het is dus van wezenlijk belang dat de registratie/stambomen volledig zijn. Er zijn minimaal vijf geregistreerde generaties nodig om op een betrouwbare wijze de inteeltgraad van een individueel dier te kunnen berekenen. Let op, inteelt percentage is de som van meerdere gemeenschappelijke voorouders en niet van bijvoorbeeld 1 gemeenschappelijke voorouder.

In onderstaande tabellen zijn weergegeven welke inteeltcoëfficiënt nog aanvaardbaar zijn en de coëfficiënt bij verschillende paringsmogelijkheden.

Indeling van paringen op basis van Inteeltcoëfficiënt
klasse aanvaardbaar Risicovol onaanvaardbaar
Inteeltcoëfficiënt < 3,125 % 3,125 % – 6,25 % > 6,25 %
Inteeltcoëfficiënt bij enkele paringsmogelijkheden
Paring van inteeltcoëfficiënt
Ouder x nakomeling 25 %
Volle broer x volle zuster 25 %
Half broer x half zuster 12,5 %
Ouder x kleinkind 12,5 %
Neef x nicht 6,25 %
Zoon x kleindochter 6,25 %
Klein zoon x klein dochter 3,13 %

Het stamboek adviseert m.b.t. inteeltgevaar het volgende:

– zorg voor een zo laag mogelijk inteeltpercentage, dit bevordert de functionele kenmerken;

– een percentage van < 3,125% is voor stamboekopname aanvaardbaar;

– fokbokken met een hoog inteeltpercentage bij voorkeur vermijden;

– maak de afstammelingen inzichtelijk door een uitgebreide stamboom met minimaal 5 generaties en bereken en bepaal de inteeltgraad.

Alle diersoorten  zijn drager van genetische gebreken van allerlei aard.

Een erfelijke (genetische) afwijking is een gebrek in de bouw en de werking van het lichaam die overgedragen kan worden via het erfelijk materiaal.

Erfelijke afwijkingen zijn niet hetzelfde als aangeboren afwijkingen. Deze laatste kunnen genetisch bepaald zijn, maar kunnen ook veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf.

Bewerkt.
Bron: BWB stamboek.

Q-koorts vaccinatie en registratie

Tags

, , , , , , , , , ,

Q-koorts
Q-koorts is een zoönose.

Vaccinatie tegen Q-koorts is verplicht voor geiten op locaties met oa. een publieksfunctie, evenementen, tentoonstellingen en keuringen.

Vaccinatie van dieren tegen Q-koorts met COXEVAC voorkomt in principe dat dieren besmet kunnen raken.
Het vaccineren moet elk jaar herhaald worden.
Bij geiten moet dat uiterlijk vóór 1 augustus.
Drachtige dieren mogen niet geënt worden.

Tijdig en volledig gevaccineerde dieren van vrije bedrijven mogen op keuringen worden aangevoerd.
Q-koorts vaccinatie kan vanaf een leeftijd van 3 maanden= 90 dagen.
De basisvaccinatie bestaat uit 2 entingen met 3 weken ertussen.

Daarna moet de vaccinatie jaarlijks herhaald worden.
Als de dieren gevaccineerd worden binnen een jaar na de vorige vaccinatie, volstaat één herhalingsvaccinatie.

De vaccinatie van ieder dier wordt door de veehouder binnen 7 dagen na de vaccinatiedatum en voor 1 augustus vastgelegd in het I&R systeem van RVO in Mijn Dossier bij diervlagmelding.

Tevens moeten veehouders een vaccinatieformulier invullen en deze mede laten ondertekenen door hun dierenarts.

WACHTTIJD COXEVAC
Vlees en melk: nul dagen.

De actuele regelgeving:  Wettenoverheid; Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. Geldend van 01-07-2017 t/m heden.

2018 entschema

GD.

Tags

,

Op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer,
GD schaap en geit, Capraovis staan geregeld actuele nieuwspunten met betrekking tot de gezondheid van de schapen en de geiten.

Ook kunt u een (gratis) abonnement nemen op de GD Nieuwsbrief.

GD nieuwsbrief:

Nieuwsbrief GD april 2018.

Nieuwsbrief GD Maart 2018.

Chlamydia Check Geiten GD,

Nieuwsbrief GD Januari 2018.

Nieuwsbrief GD december 2017.

Nieuwsbrief GD oktober 2017.

Deelnemers gezocht voor ontwikkeling diergezondheidsmonitor schaap/geit.

Nieuwsbrief GD september 2017.

Nieuwsbrief GD juli 2017.

Nieuwsbrief GD juni 2017.

Nieuwsbrief GD mei 2017.

Nieuwsbrief GD maart 2017.

Nieuwsbrief GD februari 2017.

Nieuwsbrief GD januari 2017.

Nieuwsbrief GD november 2016.

Nieuwsbrief GD oktober 2016.

Nieuwsbrief GD augustus 2016.

Nieuwsbrief GD 22 april 2016.

Nieuwsbrief GD 12 februari 2016.

Nieuwsbrief GD 18 december 2015.

Nieuwsbrief GD 8 september 2015.

Nieuwsbrief GD 5 juni 2015.

Nieuwsbrief GD 29 april 2015.

Nieuwsbrief GD 10 februari 2015.

Nieuwsbrief GD 9 december 2014.

Nieuwsbrief GD 22 september 2014.

Nieuwsbrief GD 11 september 2014.

Nieuwsbrief GD 4 juni 2014; verslag van de Dag van het Schaap en Geit.

Nieuwsbrief GD 23 mei 2014.

Nieuwsbrief GD 28 maart 2014.

Nieuwsbrief GD 7 januari 2014.

Nieuwsbrief GD 21 november 2013.

Nieuwsbrief GD 27 augustus 2013.

Nieuwsbrief GD 29 juli 2013.

Nieuwsbrief GD 28 juni 2013.


Nieuwsbrief GD 26 april 2013.

en bekijk ook eens

GD Schaap en geit februari 2018.

GD Schaap en geit oktober 2017.

GD Schaap en geit juni 2017.

GD Schaap en geit februari 2017.

GD Schaap en geit oktober 2016.

GD Schaap en geit juni 2016.

GD Schaap en geit maart 2016.

GD Schaap en geit oktober 2015.

GD Schaap en geit mei 2015.

GD schaap en geit februari 2015.

GD schaap en geit oktober 2014.

GD schaap en geit mei 2014.

GD schaap en geit maart 2014.

GD schaap en geit oktober 2013.

GD schaap en geit juni 2013.

GD schaap en geit maart 2013.

GD.

GD bijeenkomst in Deventer, 10 december 2015.

_____________________________________________________

Excursie met Kring van Geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”.

Tags

, , , , , , , , ,

De Kring van geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden” organiseerde zaterdag 14 april 2018 een excursie voor de leden van de aangesloten afdelingen VZOD, SnV en DES.

We zijn vanuit Lexmond met 24 personen vertrokken en hebben een bezoek gebracht aan het geitenbedrijf Frank’s farm in Heythuysen ( Limburg) Frank’s farm.

 

DSC08439

dsc08458.jpg

Voercarrousel.

Rond lunchtijd bezochten we Hotel Restaurant Astoria in Venray voor een uitgebreide koffietafel.

s Middags brachten we een bezoek aan Lemsdale Kune Kunes fokker Stijn Lemmers in Haps. Lemsdale Kune Kunes.

DSC08539

DSC08526

Kune Kunes.

Fokgroep Toggenburger: uitnodiging voor studiedag 26 mei 2018 te Zweeloo.

Tags

, , , , , , , ,

Het bestuur van Fokgroep Toggenburger nodigt u van harte uit de studiedag te bezoeken die gehouden zal worden op zaterdag 26 mei 2018 op het terrein van familie Popken, Klooster 16, 7851 AJ Zweeloo. Aanvang 10.00 uur. U bent welkom vanaf 9.45 uur.

Programma

09.45 uur: Aankomst en ontvangst met koffie of thee
10.00 uur: Opening door voorzitter dhr. Doede de Jong
10.10 uur: Mededelingen vanuit de fokgroep
10.20 uur: Het ontstaan van de geitenhouderij ‘Sweelhoeve’ van en door gebr. Popken
10.30 uur: Keuzes in de fokkerij, bloedvoering en afstamming
In samenwerking met dhr. Jan Lanting zullen met de aanwezige geiten en bokken van de gebroeders Popken deze onderwerpen worden behandeld.
Omstreeks 12.00 uur: Lunch
13.00 uur: De focus die vorig jaar tijdens de studiedag in Boven-Leeuwen door de
aanwezige geitenfokkers werd bepaald zal nu aan de praktijk getoetst worden.
Herkennen we bij deze dieren “robuustheid, macht, grofheid, gebruik beenwerk
en beenkwaliteit”?
14.00 uur: Rondleiding over het bedrijf
14.30 uur: Afsluiting

Lunch
Zoals gebruikelijk is er in de pauze gelegenheid om deel te nemen aan de lunch.
De kosten hiervan zijn inclusief enkele consumpties € 15,–

Graag vóór 21 mei opgeven of u voornemens bent de studiedag te bezoeken én of u gebruik wilt maken van de lunch. Dit kan bij dhr. Roel Geerling, tel. 0571-291882 of via e-mail: geerl568@planet.nl

Supplement Bokken- en bokmoedersboek
Er zijn nog enkele bokken- en bokmoedersboeken voor € 11,– excl. portokosten te koop bij: dhr. Roel Geerling, via e-mail: geerl568@planet.nl

Oproep: Bent u in het bezit van een e-mail adres of is dit adres gewijzigd dan graag dit doorgeven aan de fokgroep secretariaat@toggenburger.nl

Toggenburger Fokgroep; 2018 Uitnodiging studiedag te Zweeloo 26 mei 2018

true type toggenburger bok

Algemene Leden Vergadering van de NOG op 28 april 2018, aanvang 9.30 uur.

Tags

, ,

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de NOG op 28 april 2018.

De ALV van de NOG wordt gehouden op 28 april in Sociaal Centrum ‘De Kiekmure’ in Harderwijk aan de Tesselschadelaan 1 en start om 13.00 uur.
Aanvangstijd wordt 9.30 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2017
4. Jaarverslag over 2017
5. Financiën -verslag kascommissie -financieel jaarverslag -begroting 2018 -stemming over verhoging contributie en bijdrage per geit.
6. Foktechnische zaken en verslag fokcommissies en eventueel bekrachtiging van stukken
7. Aanpassingen huishoudelijk reglement, bekrachtiging.
8. Platform KSG
9. Pauze
10. Vakblad Geitenhouderij
11. Nationaal Geiten Event in Zwolle op zaterdag 29 september 2018
12. Stand van zaken Zoo Easy, ons toekomstige stamboekprogramma
13. Presentatie kampioenen en reserve kampioenen landelijke keuringen NCW/CW
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Bij deze uitnodiging horen de volgende stukken:
-huishoudelijk reglement
-voorstel aanpassing lidmaatschapstarieven per 1 januari 2019 én regels buitenlandse leden én regels huiskeuringen
-financiële stukken begroting 2018 en financieel jaarverslag over 2017
-brief Streven naar Verbetering, over wel of geen premies bij keuringen( voor en nadelen zullen toegelicht worden)
-notulen ALV 2017

2018 Agenda alv 28 april 2018

2018 Begroting 2018

2018 Brief van Streven naar Verbetering Lexmond aan de NOG betreffende premies

2018 Financieel jaarverslag 2017

2018 Huishoudelijk reglement

2018 Notulen alv 2017 NOG

2018 Voorstellen voor de Algemene ledenvergadering d.d. 28 april 2018

**************

Rabobank Clubkas Campagne

Tags

, , ,

Logo_kring_A_en_V_GROOT_kleur_rode_en_blauw_-rand_en_gekleurd_touw_tekst.jpg Vierkant geknipt.Elke stem is geld waard

Vergeet niet om vanaf vandaag 27 maart tot en met 10 april 2018 uw stemmen uit te brengen op de verenigingen van uw voorkeur bij de Rabobank Clubkas Campagne.

De Geitenfokverenigingen
VZOD uit Giessenlanden,
SNV uit Lexmond,
DES uit Hagestein én
de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn aangemeld voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Zoals u weet kunnen de klanten van de Rabobank die lid zijn van de bank in de periode tussen 27 maart en 10 april hun 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen van hun voorkeur.

Er is totaal door alle 545 aangemelde verenigingen uit de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden € 100.000,00 te verdelen.

Zoveel meer stemmen er uitgebracht worden, hoe groter de bijdragen zijn die ontvangen worden door de Geitenfokverenigingen VZOD, SNV, DES én de Kring A&V.

Bankiert u bij de Rabobank in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
en bent u lid van de bank, wilt u dan overwegen uw stemmen uit te brengen op
de Geitenfokverenigingen VZOD, SNV, DES én de Kring A&V?

Allen die per 1 maart 2018 lid zijn van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden mogen stemmen.

Elke stem is geld waard

Voor meer informatie van de Rabobank:

Rabobank Clubkas Campagne

Alvast hartelijk dank.

20 april uitslag bekend

Op 20 april maakt Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden de complete uitslag bekend voor alle clubs.

6.559 leden van deze Rabobank stemden tussen 28 maart en 10 april op hun favoriete clubs. Daarmee beslissen zij welke bijdrage de 545 clubs krijgen, want elke stem is geld waard. De bank verdeelt 100.000 euro.