Geen Nationaal Geiten Event (NGE) In 2021

Tags

,

Ook in 2021 vindt er geen Nationaal Geiten Event (NGE) plaats. Nadat in 2020 het evenement geen doorgang kon vinden, hebben de organisatoren besloten dat de derde editie ook niet in 2021 zal plaatsvinden.

De initiatiefnemers van het NGE (AgriMedia, stichting vakblad Geitenhouderij, stichting Landelijke Geitenkeuring en LTO vakgroep Melkgeitenhouderij) namen deze week de beslissing om het Event opnieuw door te schuiven. De redenen zijn dezelfde als vorig jaar: er is te weinig zekerheid om standhouders, sprekers, deelnemers aan de nationale geitenkeuring en bezoekers, een kwalitatief goed Nationaal Geiten Event in een ongedwongen setting te kunnen bieden. Jean Paul Reparon, directeur van AgriMedia: “Het vermoeden bestaat dat ook in september 2021 het organiseren van het Nationaal Geiten Event nog met veel restricties te maken zou krijgen. Dat zou zijn gevolgen hebben voor de sfeer gedurende het evenement en op dat punt doen we liever geen concessies.”

In 2016 en 2018  trok het Nationaal Geiten Event zo’n 1.150 bezoekers en kwamen er ruim 300 geiten naar de IJsselhallen in Zwolle. De initiatiefnemers van het Nationaal Geiten Event hopen de derde editie te kunnen neerzetten in september 2022.

ZooEasy; inmiddels zijn er al 175 NOG geitenaccounts uitgegeven

Tags

, , , ,

Stamboekprogramma ZooEasy
Bent u lid van een vereniging van de NOG en wilt u toegang tot het nieuwe stamboekprogramma? Dat kan zonder bijkomende kosten!

Stuurt u dan, met het mailadres waarop u in de toekomst ook uw digitale afstammingspapieren wilt ontvangen, een e-mail met het verzoek om een eigen account in ZooEasy aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten geregistreerd staan (of uw lidnummer).

U ontvangt dan binnen afzienbare tijd twee berichten terug:

  1. Een mail van de NOG-beheerder van het stamboekprogramma met een korte handleiding
  2. Een automatische mail van ZooEasy met een link om in te loggen en het wachtwoord.

Zie voor ondersteuning: ZooEasy.nl ondersteuning.


NOG; Algemene Ledenvergadering 24 april 2021 digitaal.

Tags

, ,

Dit jaar houdt de NOG, http://www.geiten.org, de ALV op 24 april DIGITAAL.
En zij zullen daarbij gebruik maken van het programma Google Meet en laten dat ruim op tijd voor de vergadering aan de deelnemers van de ALV weten.

Om de vergadering effectief te kunnen laten plaatsvinden moeten ze het aantal deelnemers die inloggen op de vergadering per vereniging beperken tot één persoon. Ook van de fokcommissies verwachten ze één vertegenwoordiger per ras.

Alle geitenbreiers kunnen thuis blijven…..

Organisaties van Kleinschalige dierhouders keren zich tegen slachttaks

Organisaties van kleinschalige houders van dieren keren zich tegen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren over de invoering van een slachttaks. Het belangrijkste bezwaar betreft niet de slachttaks op zich, maar de tarieven die worden voorgesteld.

Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven is volgens de organisaties geen rekening gehouden met het type houderij. Zo is het slachttarief voor een geit (€ 77,55) gebaseerd op de intensieve melkgeitenhouderij, terwijl het ook zou gaan gelden voor geiten die in kleinschalig verband (hobbyfokkerij) worden gehouden.

De PvdD voert aan dat de tarieven zijn gebaseerd op de ecologische voetafdruk van de dieren. De slachttaks zou moeten gaan gelden voor runderen (€340,63 per dier), varkens (€8,68), schapen (€16,32), geiten, paardachtigen (€455,80), en gevogelte ((€0,12). De hoogte van de bedragen kan ertoe leiden dat houders hun dieren niet meer laten slachten, stoppen met fokken en geen of veel minder dieren gaan houden. De organisaties van kleinschalige houders vrezen dat de gevolgen groot zijn. ”Dit voorstel betekent het einde van de kleinschalige houderij”, aldus het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, Stichting Zeldzame Huisdierrassen, fokkersclub Nederlands Landvarken, Vereniging Bonte Bentheimer Landvarken en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders.

Bij de presentatie van het wetsvoorstel gaf indiener, Tweede Kamerlid Lammert van Raan, te kennen dat het wetsvoorstel een eerlijker verdeling van lasten beoogt. Het gaat erom dat degenen die vlees eten, de werkelijke kosten daarvan niet langer afwentelen op de samenleving. Als de slachttaks werkelijkheid wordt, dan zou Nederland het eerste land ter wereld zijn dat een heffing op het slachten van dieren invoert. “Nederland is de tweede grootste exporteur van agrarische producten en houdt relatief heel veel dieren op een klein landoppervlak. Daardoor kampt ons land met een enorm stikstof-, mest- en klimaatprobleem. De maatschappelijke kosten daarvan, ongeveer €6 miljard per jaar, zijn nu niet in de consumentenprijs verwerkt en moeten uit publieke middelen betaald worden. Nederland is dus een logische plek dus voor deze primeur”, aldus de Partij voor de Dieren.

Bron: Redactie Levende Have

Levende Have: Slachttaks