Zwarte toggenburgers in de hoofdrol bij geslaagde studiedag van fokgroep toggenburger in Oene.

Tags

, , , , , , ,

2016 Oene; fokkersdag.

2016 Oene;
fokkersdag.

2016 Oene; fokkersdag.

2016 Oene;
fokkersdag.

2016 Oene; fokkersdag.

2016 Oene;
fokkersdag.

2016 Oene; fokkersdag.

2016 Oene;
fokkersdag.

Foto’s van de studiedag fokgroep Toggenburger; 28 mei 2016.

Studiedag in Oene.

28 mei 2016, de laatste zaterdag in mei, werd traditiegetrouw de studiedag van de Fokgroep Toggenburger gehouden in en bij zaal Zwanikken en op het programma stond de kennismaking met de zwarte toggenburger geit.

Een groepje enthousiaste zwarte toggenburgerfokkers, onder aanvoering van Jelte Verbree uit het Groningse Onderdendam, heeft aansluiting bij de fokgroep gezocht en gevraagd of er mogelijkheden zijn om de zwarte kleurslag te erkennen.
Zwarte toggenburgers zijn tot nu tot een uitsluitingsfout.

Na de officiële opening door Fokgroepvoorzitter Doede de Jong werd adviseur van de fokgroep Jan van Burgsteden de gelegenheid geboden om te vertellen over de zwarte toggenburgers uit het verleden waarbij kruisingen met landgeiten, importdieren en miskleuren aan bod kwamen.

Geitenhouder Jan Westra uit het Zuid-Hollandse Hardinxveld-Giessendam was met 14 dieren, bruin of zwart, geit of bok, naar Oene gekomen om zijn dieren te presenteren en te vergelijken met de bruine toggenburgers.
Jan Westra heeft zich voorgesteld. Begonnen met bruine toggenburgers is hij zich door de jaren heen gaan toeleggen op het fokken van zwarte toggenburgers.

Tijdens het interactieve gedeelte van de ochtend, onder leiding van Doede de Jong, werden dieren opgesteld en door de groepjes bezoekers geplaatst en besproken zoals: moeder met drie dochters, moeder met twee zonen, imposante bokken, acht eenjarige geiten en twee drietallen kregen de bezoekers te zien. Veelal zwarte en enkele bruine toggenburger geiten.

De organisatie had gezorgd voor een schitterend terrein gelegen naast een poel met vrolijk kwakende kikkers, partytenten waaronder de geiten uit de zon stonden, stoelen voor de bezoekers en mooi weer.

Na de heerlijke lunch volgde een bijzondere ledenvergadering.

Op het programma stond het wel of niet accepteren van de zwarte toggenburgers binnen het stamboek. In tegenstelling tot het eerder genomen besluit tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2015 in Oene dat voor de zwarte toggenburgers erkenning aangevraagd mag worden om als zelfstandig ras te functioneren heeft het bestuur haar mening herzien en stelt voor om de zwarte toggenburgers als kleurslag te erkennen binnen het stamboek.

Na een uitgebreide uitleg volgde een vragenronde waarbij de meningen uit de zaal werden gepeild. De meeste bezoekers zien de toetreding van de zwarte toggenburgers als een welkome aanvulling wat betreft de toename van het aantal leden en het aantal dieren.

Tijdens de stemming werd met een meerderheid van stemmen aangenomen dat de zwarte toggenburgers toetreden binnen het stamboek. Zij zullen volgens nog nader te bepalen voorwaarden moeten voldoen aan de raskenmerken die ook gelden voor de bruine toggenburgers.
Voor hen geldt een overbruggingsperiode van enkele jaren, het bestuur zal deze zaken uitwerken.

Er wordt aandacht geschonken aan de Dag van het Schaap in het KNHS-centrum in Ermelo. Op zaterdag 11 juni 2016 zal een raspresentatie aanwezig zijn tijdens het evenement waar veel schapen en geitenrassen aanwezig zullen zijn en waar de fokgroepen Nubische-, Bonte- en Boergeiten een keuring houden.

De vergadering werd afgesloten na felicitaties voor de zwarte toggenburgerhouders.

Voor meer informatie:
www.toggenburger.nl

Vakblad ‘Geitenhouderij’.

Tags

, , , , , , , , ,

Geitenmelkprijsvergelijking.
__________________________________________________________________

Volg Vakblad Geitenhouderij ook via Twitter.
__________________________________________________________________

Vakblad Geitenhouderij.

26 mei 2016. De vierendertigste digitale nieuwsbrief van het Vakblad Geitenhouderij is uitgekomen.

22 augustus 2013. De eerste digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

Een nieuwsbrief boordevol interessant nieuws die minimaal zes keer per jaar zal verschijnen. Mis geen geitennieuws meer want u kunt zich nu aanmelden voor de nieuwsbrief Geitenhouderij!
__________________________________________________________________

Najaar 2013; toggenburger geiten.

Najaar 2013; toggenburger geiten.

augustus 2014; toggenburger geiten.

Augustus 2014; toggenburger geiten.

Fokgroep Toggenburger: Uitnodiging voor de Fokkersdag 2016.

Tags

, , , , , , , , ,

Aanmelden voor de fokkersdag van Fokgroep Toggenburger kan nog:
Graag vóór 22 mei opgeven of u voornemens bent de studiedag bij te wonen en of u gebruik wilt maken van de lunch.

2015 Schelluinen; fokkersdag.

2015 Schelluinen; fokkersdag.


Uitnodiging voor de Fokkersdag 2016 met aansluitend de bijzondere ledenvergadering.

 Geachte leden en belangstellenden

Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger nodigt u van harte uit voor de fokkersdag die zal worden gehouden op zaterdag 28 mei 2016.
Dit jaar zijn we te gast in en om zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene.
Aanvang fokkersdag 10.00 uur, zaal open om 9.30 uur.
-Ontvangst met koffie of thee.

Programma:

10.00 uur: Aanvang.

-Interactieve bespreking van Zwarte en Bruine Toggenburgers op verschillende   leeftijden. Diverse dieren zullen aanwezig zijn.

-Plaatsing dieren en uitwisseling fokadviezen.

Circa 12.30 uur: Lunch

Opening buitengewone ledenvergadering.

Agenda:

Het voorstel bespreken voor integratie van de Zwarte Toggenburger binnen het stamboek.

Toelichting op het voorstel dat is opgesteld door dhr. Jan van Burgsteden.

-Stemming over het voorstel.

-Vervolg fokkerij bespreken naar aanleiding van gehouden stemming.

Afsluiting 14.30 uur

 

 Uitleg waarom de bijzondere ledenvergadering op Fokkersdag 2016 wordt gehouden.

Voorstel tot acceptatie van de kleur zwart binnen het Toggenburgerras.

 

Lunch
Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer gelegenheid om deel te nemen aan de lunch. De kosten hiervan zijn, inclusief enkele consumpties, € 15,–
Graag vóór 22 mei opgeven of u voornemens bent de studiedag bij te wonen en of u gebruik wilt maken van de lunch.
Dit kan bij R.Geerling. tel. 0571-291882 of via e-mail:
geerl568@planet.nl

Routebeschrijving
Zaal Zwanikken is vanuit het westen te bereiken via Nunspeet–Epe,
daarna richting Oene, vanuit het noorden en vanuit het zuiden afrit 27 van de A50 (Epe), industrieterrein Kweekweg, daarna richting Oene.

Bron: www.toggenburger.nl

2015 Schelluinen; fokkersdag.

2015 Schelluinen; fokkersdag.

2015 Schelluinen; fokkersdag.

2015 Schelluinen; fokkersdag.

Instructieavond bij Geitenfokvereniging “Streven naar Verbetering” te Lexmond.

Tags

, , , , , , , ,

De geitenkeuring van geitenfokverenging Streven naar Verbetering wordt zaterdag 18 juni 2016 gehouden op het terrein van de IJsbaan, Nieuwe Rijksweg te Lexmond.

Om tijdens de keuring met de lammeren en geiten goed voorbereid te zijn organiseerde Geitenfokvereniging ‘Streven naar Verbetering’ te Lexmond voor haar leden een instructieavond op 18 mei 2016 bij familie de With in Lexmond.

2016 Lexmond; instructie.

2016 Lexmond;
instructieavond.

Geitenhouder/fokker én NOG keurmeester dhr. Wim van Rheen uit Bruchem vertelde ons alle technieken om lammeren en geiten zo goed mogelijk te toiletteren en voor te brengen.

Allereerst kon uit vier melkgeiten gekozen worden om een eigenaarsgroep
( 3 dieren) op te stellen. Meerdere opstellingen werden doorgenomen van zowel het zijaanzicht als het achteraanzicht. Alle voors en tegens werden tegen elkaar afgewogen om een zo uniform mogelijke groep samen te stellen.

2016 Lexmond; instructieavon uitleg over opstellen eigenaarsgroep.

2016 Lexmond;
instructieavond
uitleg over opstellen eigenaarsgroep.

Voorbereiding voor de keuring.
Bij de lammeren en geiten moeten met regelmaat de hoefjes worden gesneden. Gemiddeld 1 x per 8 weken.
In aanloop naar de keuring is het belangrijk dat vooral de lammeren geleerd wordt om aangelijnd te staan, aan de lijn mee te lopen en goed opgesteld te worden.
Voor de keuring kunnen bij de lammeren en de geiten de haartjes aan de staart, bij de hoefjes en de oortjes bijgeknipt worden.
De dieren kunnen vanaf een paar weken voor de keuring worden gewassen, bij vooral de witte dieren is het belangrijk om de vuile plekken meerdere keren van tevoren te wassen.
Bij een melkgeit kan de dag vóór de keuring het uier worden geschoren.

Er moet gezorgd worden voor een goede conditie; niet te zwaar, niet te schraal. Evenwicht kan behaald worden door meerdere keren per dag (kracht) voer te verstrekken.

Ook is het belangrijk dat bij het voorbrengen in de ring veel aandacht aan het dier geschonken wordt, zowel bij het betreden van de ring als bij het voorbrengen.
Loop in de ring in een rustig tempo.
Probeer de gunstige punten van het dier zo voordelig mogelijk te tonen.
Goede keuringsresultaten zullen het gevolg zijn, want we streven toch naar verbetering?

2016 Lexmond; uitleg opstellen in de ring.

2016 Lexmond;
uitleg opstellen in de ring.

Verder is het niet de bedoeling dat er naast de keur- en ringmeesters, de begeleiders met de dieren meer publiek in de ring loopt. Dit geeft teveel onrust voor de dieren.

Na afloop van deze leerzame en gezellige avond werden aan familie de With voor hun gastvrijheid en aan Wim van Rheen voor de duidelijke instructie een mooie mand met streekproducten overhandigd.

Foto’s van instructieavond Geitenfokvereniging Streven naar Verbetering Lexmond; 18 mei 2016.

Fokkersdag van de Witte geiten in Deurne.

Tags

, , , , , , , , ,

De fokkersdag van Fokgroep Witte geiten is zaterdag 14 mei 2016 gehouden in Deurne. Familie Vriends stelde het erf en stal open om het witte geiten ras te promoten. Vanaf het begin heerste er al een gezellige drukte.
Om 10.00 uur kon de voorzitter van de fokgroep, Gerard Bos, ongeveer 40 belangstellenden verwelkomen waarna Pieter Schoenmakers het woord kreeg. Pieter is geitenhouder ( bont en wit), NOG-keurmeester en inspecteur maar vandaag sprak hij als voedingsdeskundige van Voergroep Zuid over “relatie melkgift en exterieur”.
Om de theorie over dit onderwerp in de praktijk te bekijken werden er enkele witte geiten uit de stal gehaald, met elkaar vergeleken en besproken.
Na een uitgebreide lunch met heerlijke home-made producten van familie Vriends zoals soep, worst en geitenkaas kon het programma worden voort gezet.
Pieter Schoenmakers vertelde verder over opfok en verzorging van lammeren en geiten.
Daarna heeft Guido Vriends met ons zijn ideeën over de fokkerij gedeeld.
Hij is van plan om naast witte bokken oa. ook British-Toggenburger bokken in te zetten om de (voor)uiers te verbeteren. We zullen de ontwikkelingen met belangstelling volgen.
Tijdens een rondleiding over het erf hebben we de bokken bekeken en besproken, de drachtige koe, de kippen, de bijenstal en de ruimte rondom het huis gezien.
Familie Vriends en Pieter Schoenmakers hebben als dank voor hun inzet een hanging-basket met fleurige zomerbloeiers gekregen.
Na afloop van het officiële gedeelte van de fokkersdag was er gelegenheid om een drankje te drinken en na te praten over deze dag.
Familie Vriends, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid.

Foto’s van de fokkersdag witte geiten bij familie Vriends; 14 mei 2016.

Uitnodiging voor de twaalfde fokkersdag van Fokcommissie Witte geiten in Deurne.

Tags

, , , , , , , ,

 Foto’s van Fokkersdag Witte geiten Deurne; 14 mei 2016.

2015 Sint Anna te Gilze; algemeen kampioen lammeren Elke 7 vd Vriendsenhof, G. Vriends.

2015 Sint Anna te Gilze;
algemeen kampioen lammeren
Elke 7 vd Vriendsenhof, G. Vriends.

Fokcommissie Witte Geiten nodigt alle witfokkers, keurmeesters, inspecteurs, fokkers van andere rassen en belangstellenden uit voor een leerzame, maar vooral gezellige dag.

Fokkersdag:

Datum: 14 mei 2016

Aanvang: 10.15 uur

Locatie: Familie Vriends, Sint Jozefstraat 79,  5753 AS in Deurne

PROGRAMMA

10:00 uur: Ontvangst met koffie
10:15 uur: Welkom door de voorzitter
10:20 uur: Presentatie: “Witte geiten en bokken uit Engeland”, door Goffe de Boer (onder voorbehoud)
10:40 uur: Uitleg door Guido Vriends
11:00 uur: Koffie/thee
11:15 uur: Rondleiding over het bedrijf
12:15 uur: Pauze
13:00 uur: Praktische middag met geiten o.l.v. Pieter Schoenmakers
Onderwerp: “Relatie Melkgift en Exterieur”
14:30 uur: Sluiting met drankje na

 

 

Deelname is gratis, maar uw komst graag van tevoren opgeven bij één van de commissieleden:
withlexmond@xs4all.nl (Jan de With) of 035-6562774 (Gerard Bos)

www.wittegeiten.org

Bron: NOG-Fokcommissie Witte Geiten.

2014 Sint Anna Gilze. Eigenaarsgroepen   Witte geiten van G. Vriends.

2014 Sint Anna Gilze.
Eigenaarsgroepen
Witte geiten van G. Vriends.

Aanvraag CAE/CL ‘vrij’ status op keuringslocatie.

Tags

, , ,

Wanneer de organisator van een keuring de keuring presenteert als vrije- of certificaatwaardige keuring, heeft ze ten opzichte van de deelnemers de verantwoordelijkheid om de gezondheidsstatussen te (laten) controleren.

Indien alle UBN’s bij GD CAE- en CL-vrij status hebben, behouden alle GD deelnemers na de keuring hun CAE- en CL-vrije status.

Als toch dieren van niet-vrije bedrijven worden aangevoerd, verliest de keuring de vrij status. Dit betekent tevens dat alle dieren die aan de keuring deelnemen hun vrije status verliezen en bij terugkomst van deze dieren ook de inzendende bedrijven.

Voor de organisatie: Controleren certificaten CAE en CL bij GD.
__________________________________________________________________________

2015 Lexmond; kindervoorbrengwedstrijd.

2015 Lexmond;
kindervoorbrengwedstrijd.

Schmallenberg-virus duikt op in België.

Bij een verworpen runderfoetus in de Belgische provincie Namen is onlangs een besmetting met het Schmallenberg-virus geconstateerd. Dit is het eerste geval van het Schmallenberg-virus in dat land sinds 2011.

Dat meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen. De verworpen foetus vertoonde typische verschijnselen van het Schmallenberg-virus, zoals een waterhoofd en misvorming van de ledematen.

In februari werd al een geval van het Schmallenberg-virus geconstateerd in Luxemburg.

Verspreidingsrisico neemt toe.
Met het warmer worden van de dagen neemt de activiteit van de knut, die de ziekte verspreidt, toe. Datzelfde geldt voor blauwtong, dat in Noord-Frankrijk is aangetroffen.

Het vaccin voor blauwtong heeft een lange levertijd, terwijl het onduidelijk is of het Schmallenberg-vaccin voor Nederland beschikbaar komt. Dit had vooralsnog een tijdelijke toelating voor Engeland. In dat land klaagden boeren over de hoge prijs van dit vaccin.

Bron: Nieuw Oogst Nu.

Nationaal Geiten Event 2016 in Zwolle.

Tags

, , , ,

Hét event voor professionele geitenhouders, fokkers en consumenten. Op zaterdag 10 september 2016 vindt in de IJsselhallen in Zwolle een uniek evenement plaats:

De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij, de stichting Landelijke Geitenkeuring, LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij en het vakblad Geitenhouderij bundelen hun krachten om noviteiten vanuit het bedrijfsleven, geitenkeuringen en een symposium te presenteren.

Het Event heeft de tweejaarlijkse grote Franse geiten­beurs Capr’inov als voorbeeld genomen. Het nationale Event brengt alle belanghebbenden vanuit de geitensector bijeen. Het symposium, speciaal voor professionele geitenhouders, zal als thema duurzaamheid krijgen. Sprekers zullen ingaan op de grote onderwerpen die spelen in de geitenhouderij. Tijdens de keuringen zullen geiten van verschillende rassen strijden om de eer van mooiste dier. Er zijn geitenkaasjes en geitenvlees om te proeven. Op de beursvloer zien we geitenvoer en machines voor de professionele geitenhouderij. En natuurlijk is er ruimte voor een praatje met collega-geitenhouders.

Houd 10 september vrij in uw agenda voor dit boeiende Geiten Event.

Nationaal geiten Event 2016.

Bron: Vakblad Geitenhouderij.

Parkeertarief  IJsselhallen Zwolle
– Evenementen, publieks- en vakbeurzen: € 8,00.