Geitenkeuring bij ‘Streven naar Verbetering’ Lexmond 2019.

Tags

, , , , , ,

 

 

 Foto’s van de CW-geitenkeuring bij SnV Lexmond; 15 juni 2019.

Zaterdag 15 juni 2019 is de CW-Geitenkeuring gehouden op het terrein van de Killesteynruiters op het Sportpark het Bosch, Nieuwe Rijksweg 8, Lexmond.

Donderdagavond werd het terrein door 12 personen voor de keuring in orde gebracht .
De tenten werden opgebouwd, de ring uitgezet en het gras in de ring gemaaid.

Zaterdagmorgen om 9.30 uur kon de keuring worden geopend en de aanwezigen welkom geheten worden door de voorzitter Johan Vonk, waarna de keuring begon.
Keurmeesters van Rheen uit Bruchem en van de Bunt uit Stroe hebben de 38 dieren op volgorde geplaatst en besproken. De inspecteurs de Jong uit Spannum en van der Meer uit Haarle hebben 12 dieren in het stamboek opgenomen of herkeurd.

Bij het kinderdefilé hebben de kinderen Amy, Julia, Teun-Jan en Koert erg hun best gedaan om hun lammetje zo goed mogelijk te begeleiden en diegene die dit het best deden hebben een medaille ontvangen en voor allemaal was er een lekkernij.

DSC05065Algemeen kampioen bij de lammeren werd het Boergeit lam Luna van Anne-Mein Blokland uit Noordeloos.

DSC05151
Algemeen kampioen bij de geiten en winnares van de Job Bogaardbokaal 2019 werd de Toggenburger geit Suzanne 43 van Johan Vonk uit Meerkerk.

Beste zelfgefokte éénjarige melkgeit werd de Toggenburger geit Suzanne 80 van Johan Vonk.

Uierkampioen werd de Toggenburgergeit Suzanne 84 van Johan Vonk.
Ook behaalde deze fokker bij de eigenaarsgroepen lammeren en geiten de eerste plaats.

Ondanks enkele buitjes kan de organisatie spreken van een gezellige en een in goede sfeer verlopen keuring met dieren van goede kwaliteit.

Facebook Geitenfokvereniging SnV Lexmond.

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds 2020-2024

Tags

, ,

 

Het Platform KSG is partner in het convenant Diergezondheidsfonds (DGF). Binnenkort zal een nieuw convenant voor de jaren 2020-2024 worden ondertekend. In de afgelopen periode hebben de onderhandelingen hiervoor plaatsgevonden.

Al lange tijd wilden wij aparte tarieven voor schapen- en geiten. Deze wens komt voort uit het feit dat het risicoprofiel van de grote melkgeitenbedrijven
(> 50 melkgeiten) beduidend anders is dan de overige sectoren.
De kosten van de Q-koorts tankmelkonderzoeken zijn begroot op € 316.000,- per jaar en worden betaald vanuit het DGF. Dit is ruim een derde deel van de totale preventiekosten. Deze kosten zouden door de betreffende bedrijven zelf betaald moeten worden. De tankmelkonderzoeken zijn noodzakelijk vanwege de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van de grootschalige houderij van melkgeiten en melkschapen. De kosten zouden dan ook niet afgewenteld mogen worden op het collectief.
Verder kunnen in de grootschalige melkgeitenbedrijven nieuwe dierziekten uitbreken. Deskundigen hebben hier meermalen voor gewaarschuwd.
Een rekenvoorbeeld. Als op een groot melkgeitenbedrijf moet worden geruimd (b.v. wegens scrapie), dan komen de kosten van de ruiming ten laste van het DGF. Bijvoorbeeld 5.000 dieren x 300 Euro/melkgeit = € 1.500.000. Dit is bijna net zoveel als de totale sectorbijdrage aan het DGF.

Op zich was het ministerie bereid om de tarieven te splitsen, maar het stelde wel de eis dat de belangenorganisaties het hier unaniem mee eens moesten zijn. Omdat wij de enigen waren met deze wens is dit nooit gebeurd. Maar begin dit jaar is de LTO overstag gegaan, zodat er nu wel unanimiteit is. Vanaf 2020 komen er dus aparte tarieven voor schapen en geiten.

In 2019 bedraagt het tarief € 1,23 per schaap of geit. Zoals het er nu naar uitziet zal in 2020 het tarief per schaap ongeveer € 0,86 en per geit ongeveer
€ 1,26 bedragen. Alleen houders met meer dan 25 schapen en/of geiten krijgen een DGF heffing. Dit blijft ook in het nieuwe convenant.
Wegens enkele kostendalingen zal het tarief voor de geiten slechts zeer beperkt stijgen. Het tarief voor de schapen gaat echter flink omlaag. Wij zijn blij met dit resultaat dat door jarenlange vasthoudendheid uiteindelijk is bereikt.

De splitsing van de tarieven voor schapen en geiten valt nadelig uit voor de groep houders met meer dan 25 niet-melkgevende geiten. Het was niet haalbaar om voor deze groep houders een aparte tariefgroep in het leven te roepen. Gezien de redelijkheid van de splitsing, het geringe aantal houders met meer dan 25 niet-melkgevende geiten en de grote omvang van de groep schapenhouders die erop vooruit zou gaan, hebben we toch ingezet op de splitsing.

Tenslotte zijn de uitvoeringskosten van bijna € 250.000,- zeer hoog. De kosten van RVO voor het versturen en innen van de facturen bedragen maar liefst € 33,73 per ubn. In het verleden bedroegen de kosten van het Productschap tussen de
€ 6,- en de € 9,- per ubn.

Het Platform KSG heeft herhaaldelijk geprotesteerd tegen de exorbitant hoge uitvoeringskosten. Vooral hierdoor zijn de tekorten ontstaan. Het Ministerie van EZ heeft toegezegd dat het heffingssysteem vereenvoudigd gaat worden, maar het is nog afwachten of het RVO in staat zal zijn om efficiënter te gaan werken.

Bron: Platform KSG.

15 juni 2019; Geitenkeuringen in Lexmond en Jubbega.

Tags

, , , , , , , ,

Zaterdag 15 juni 2019
CW-Geitenkeuring.
Sportpark het Bosch, Nieuwe Rijksweg 8, Lexmond.
Aanvang: 9.30 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging Streven naar Verbetering Lexmond.
Facebook Geitenfokvereniging SnV Lexmond.
Het kontakt: Jaarlijkse Geitenkeuring in Lexmond.
Foto’s van de CW-geitenkeuring bij SnV Lexmond; 15 juni 2019.

DSC05152

2019 SnV Lexmond: Algemeen kampioen Suzanne 43.

Zaterdag 15 Juni 2019
NCW-Geitenkeuring.
Manege de Haan te Jubbega.
Aanvang: 9.30 uur.
Organisatie: Keuringscommissie Zuid – Oost Friesland.

LTO: App voor I&R

Tags

,

App voor I&R

Vorige week hadden we sectoroverleg voor I&R. Alle betrokken partijen zitten dan aan tafel: de vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, het ministerie, RVO en de NVWA. Als eerste wordt dan de situatie van het afgelopen jaar besproken. Het goede nieuws was, dat het aantal telefoontjes naar de helpdesk van RVO nagenoeg gelijk of zelfs iets minder is geworden. Dat is mooi, want die telefonische helpdesk is nog steeds de grootste kostenmaker. Het heeft veel weg van een bodemloze put waarin vele tonnen aan geld verdwijnen, ieder jaar weer. In 2018 was er een tekort van ruim 500.000 euro op de I&R regeling. Dat tekort wordt betaald door LNV, maar die zoeken naarstig naar mogelijkheden om ook deze kosten aan de schapen- en geitenhouders door te berekenen. En deze 5 ton is nog afgezien van de ICT-kosten, die ook door het ministerie worden betaald.

Iedere maand worden er brieven verstuurd naar houders  van dieren met een “inconsistentie”, zeg maar foutje in hun registratie. Per week zitten er ongeveer 2000-3000 schapen met fouten is het systeem. Op 1 miljoen schapen valt dat mee, maar als er een ziekte uitbreekt (blauwtong of MKZ), dan zijn het er echt 3000 te veel. Het blijft dus heel belangrijk om te zorgen dat de registratie van de dieren klopt. En ook om meteen te reageren als je zo’n brief ontvangt. Daarmee voorkom je kosten, die flink kunnen oplopen, want ieder fout geregistreerd dier is één melding.

De meeste fouten ontstaan nog steeds bij het wisselen van eigenaar of afvoer naar verzamelplaats of slachterij. Wees dan super alert op de registratie. Dat kan veel administratieve en financiële narigheid voorkomen.

Er is een app gemaakt voor op je mobiel, die meldingen geeft als er iets geregistreerd wordt in het I&R systeem gekoppeld aan jouw UBN nummer. Zo wordt je ook snel geïnformeerd over fouten. Je kunt de I&R app downloaden via de app-store.

Bron: LTO.

Kring A&V: Bokkenkeuring op 20 juli 2019 in Lexmond

Tags

, , ,

Op zaterdag 20 juli 2019 organiseert de Kring van Geitenfokverenigingen
“Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden” een bokkenkeuring voor CL en CAE certificaatwaardige bokken.
De bokkenkeuring zal worden gehouden op het terrein van de Killesteynruiters op het Sportpark “Het Bosch”, Nieuwe Rijksweg 8, 4128 BN Lexmond.

Inschrijven kan tot  uiterlijk 22 juni 2019 via onderstaand inschrijfformulier.
Wacht niet tot de inschrijftermijn sluit, schrijf uw bokken svp nu in!!!
De 2de basisvaccinatie en de herhalingsvaccinatie moeten uiterlijk 28 juni zijn uitgevoerd.

Kring A&V; 2019 Inschrijfformulier Bokkenkeuring 2019

Kring A&V; 2019 Inschrijfformulier Bokkenkeuring 2019

Bokkenkeuring Lexmond 2018.

8 juni Heeten; CW keuring van Boer- en Nubische geiten en bokken.

Tags

, , , , , , , ,

Verslag, uitslag en foto’s van de keuring voor Boer- en Nubische geiten en bokken in Heeten; 8 juni 2019.

Zaterdag 8 juni 2019
CW- Boer- en Nubische keuring.
Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten.
Organisatie: Fokcommissies Boer- en Nubische geiten.
www.boergeiten.org
www.nubischegeiten.org

 

GD.

Tags

,

Op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer,
GD schaap en geit, Capraovis staan geregeld actuele nieuwspunten met betrekking tot de gezondheid van de schapen en de geiten.

Ook kunt u een (gratis) abonnement nemen op de GD Nieuwsbrief.

GD nieuwsbrief:

Nieuwsbrief GD juni 2019.

Nieuwsbrief GD maart 2019.

Nieuwsbrief GD januari 2019.

Nieuwsbrief GD december 2018.

Nieuwsbrief GD oktober 2018.

Nieuwsbrief GD september 2018.

Nieuwsbrief GD juli 2018.

Nieuwsbrief GD juni 2018 terugblik op Dag van het Schaap.

Nieuwsbrief GD mei 2018.

Nieuwsbrief GD april 2018.

Nieuwsbrief GD Maart 2018.

Chlamydia Check Geiten GD,

Nieuwsbrief GD Januari 2018.

Nieuwsbrief GD december 2017.

Nieuwsbrief GD oktober 2017.

Deelnemers gezocht voor ontwikkeling diergezondheidsmonitor schaap/geit.

Nieuwsbrief GD september 2017.

Nieuwsbrief GD juli 2017.

Nieuwsbrief GD juni 2017.

Nieuwsbrief GD mei 2017.

Nieuwsbrief GD maart 2017.

Nieuwsbrief GD februari 2017.

Nieuwsbrief GD januari 2017.

Nieuwsbrief GD november 2016.

Nieuwsbrief GD oktober 2016.

Nieuwsbrief GD augustus 2016.

Nieuwsbrief GD 22 april 2016.

Nieuwsbrief GD 12 februari 2016.

Nieuwsbrief GD 18 december 2015.

Nieuwsbrief GD 8 september 2015.

Nieuwsbrief GD 5 juni 2015.

Nieuwsbrief GD 29 april 2015.

Nieuwsbrief GD 10 februari 2015.

Nieuwsbrief GD 9 december 2014.

Nieuwsbrief GD 22 september 2014.

Nieuwsbrief GD 11 september 2014.

Nieuwsbrief GD 4 juni 2014; verslag van de Dag van het Schaap en Geit.

Nieuwsbrief GD 23 mei 2014.

Nieuwsbrief GD 28 maart 2014.

Nieuwsbrief GD 7 januari 2014.

Nieuwsbrief GD 21 november 2013.

Nieuwsbrief GD 27 augustus 2013.

Nieuwsbrief GD 29 juli 2013.

Nieuwsbrief GD 28 juni 2013.


Nieuwsbrief GD 26 april 2013.

en bekijk ook eens

GD Schaap en geit oktober 2018.

GD Schaap en Geit juni 2018.

GD Schaap en geit februari 2018.

GD Schaap en geit oktober 2017.

GD Schaap en geit juni 2017.

GD Schaap en geit februari 2017.

GD Schaap en geit oktober 2016.

GD Schaap en geit juni 2016.

GD Schaap en geit maart 2016.

GD Schaap en geit oktober 2015.

GD Schaap en geit mei 2015.

GD schaap en geit februari 2015.

GD schaap en geit oktober 2014.

GD schaap en geit mei 2014.

GD schaap en geit maart 2014.

GD schaap en geit oktober 2013.

GD schaap en geit juni 2013.

GD schaap en geit maart 2013.

GD.

GD bijeenkomst in Deventer, 10 december 2015.

_____________________________________________________

Hoeveel last van blauw uier had u dit jaar?

Tags

, , , ,

Mastitis bij melkgeiten is een kostbaar probleem. Afhankelijk van de ernst van de uierontsteking, bestaan de kosten uit verminderde melkproductie, vervangingskosten, mindere melkkwaliteit en behandelkosten. Blauw uier komt helaas regelmatig op bedrijven voor. Blauw uier is een ontsteking aan het uier veroorzaakt door Staphylococcus Aureus, een gram positieve bacterie en kenmerkt zich door ernstig zieke dieren, met een blauw en hard uier. Vaak gaan de geiten dood aan de ziekte. Wanneer de geit het wel overleefd, dan is het kwartier vaak volledig verwoest en zal de geit geen melk meer kunnen geven. Het dier zal dan ook vervroegd afgevoerd worden. Blauw uier als bedrijfsprobleem brengt dan ook hoge kosten met zich mee. Hoeveel dieren een blauw uier ontwikkelen is van vele factoren afhankelijk. Hoe beter het afweersysteem van de geit functioneert, hoe lager de infectiedruk en hoe minder kans op overdracht, hoe minder problemen met uierontsteking op het bedrijf voorkomen. Hoeveel last had u dit jaar van blauw uier bij uw geiten en wat kunt u er volgend jaar aan doen om dit te voorkomen?

Normaal gesproken komt een klinische uierontsteking bij minder dan 5 % van de geiten voor. Vaak wordt de uierontsteking gezien in de eerste periode na het aflammeren. Stress en veranderingen in en rondom de geit, kunnen er voor zorgen dat de afweer van de geit na het aflammeren tijdelijk onder druk staat. Een klinische uierontsteking, zoals blauw uier, kan dan gemakkelijk de kop opsteken.

S. Aureus is een bacterie die zich op de huid of in het uier van besmette dieren bevindt en kan naast klinische uierontstekingen, ook een subklinische uierontsteking veroorzaken. Een subklinische uierontsteking is een ontsteking waarbij er geen zichtbare afwijkingen aan de melk of geit te zien zijn. Dit betekent niet dat er geen schade is. Bij een subklinische uierontsteking is het celgetal erg verhoogd. Een gezonde geit heeft een celgetal onder de 500.000 cellen per ml melk. Op het moment dat er een subklinische uierontsteking is, stijgt het celgetal. Dieren met een subklinische uierontsteking blijven vaak lange tijd onopgemerkt.

Tijdens het melken kan er gemakkelijk overdracht plaatsvinden van een subklinisch geïnfecteerde geit, naar een gezonde geit. De bacterie die bij het geïnfecteerde dier in het uier aanwezig is, komt tijdens het melken in het melkstel. De volgende geiten die daarna met hetzelfde melkstel gemolken worden, kunnen op deze manier gemakkelijk besmet worden. Een goed functionerende melkstal en een goed melkprotocol kan daardoor bijdragen aan een verbetering van de uiergezondheid. Het tijdig vervangen van tepelvoeringen speelt daarbij een rol. Rubberen tepelvoeringen gaan zo’n 2500 melkbeurten mee, echter worden deze in de praktijk nog wel eens langer gebruikt, zelfs totdat ze vanzelf scheuren. Tepelvoeringen die te lang gebruikt worden, krijgen micro-scheurtjes. In deze scheurtjes, die niet met het blote oog te zien zijn, kunnen gemakkelijk melkresten met bacteriën blijven zitten. Het tijdig vervangen van de tepelvoeringen verkleind dan ook de overdracht van een geïnfecteerd dier naar een gezond dier.

Mocht u dit jaar te veel last van blauw uier gehad hebben, dan is het verstandig om eens kritisch naar uw melkmachine te kijken. Vergeet niet dat één melkstel per dag meerdere geiten melkt, waarbij er elke keer weer een risico is op overdracht van bacteriën. Vervang tepelvoeringen tijdig en laat, bij twijfels over het functioneren van de melkmachine, eens een natte melkmeting uitvoeren. Ook hygiëne maatregelen kunnen de infectiedruk verlagen. Het sprayen of dippen van de geiten na het melken, zorgt voor een betere speen hygiëne. Ook het schoonhouden van de potstal draagt hier aan bij. Daarnaast kunt u de afweer van de geiten verbeteren door een optimale voeding en het zo veel mogelijk voorkomen van veranderingen en stress bij de geiten.

Bent u ook benieuwd hoe u op andere manieren de afweer van de geiten tegen stafylokokken kunt verbeteren? Neem dan contact op met uw dierenarts en vraag hem/haar hiernaar!

Veearts.nl; Hoeveel last van blauw uier had u dit jaar?

Studiedag van Fokgroep Toggenburger in Bruchem; 25 mei 2019.

Foto’s van de studiedag in Bruchem; 25 mei 2019.

Fokgroep Toggenburger.

Zaterdag 25 mei 2019 is de jaarlijkse studiedag van Fokgroep Toggenburger gehouden.
Deze dag stond in het teken van het type, wat aan de hand van het true-type werd besproken.
Vanaf 9.30 uur druppelden de deelnemers binnen, en zij werden ontvangen met koffie of thee met koek.

Om 10.00 uur kon de voorzitter van de Fokgroep alle aanwezigen welkom heten.
Na enkele mededelingen werd een bestuursvoorstel behandeld.
De minimum hoogtemaat voor boklammeren tijdens de voorlopige stamboekopname komt te vervallen. De hoogtemaat komt in het vervolg tot uiting in de punten voor ontwikkeling.

Familie van Honk stelde zich voor waarna we hun geiten konden bekijken.
De geiten werden in duo’s van dezelfde leeftijd met elkaar vergeleken.

Rond het middaguur zijn we naar Boerengolf in Hedel gereden voor een heerlijke lunch. Boerengolf is een mooie gelegenheid op een steenworp afstand waar naast catering ook diverse buitenactiviteiten aangeboden worden.

Om half twee kon het programma weer hervat worden met het beoordelen van groepjes dieren, maar nu was er een ring op het gazon uitgezet waar de aanwezigen rondom de ring op pakken stro konden zitten en een eerste klas zitplaats hadden met uitzicht op de geiten.

Na afloop van deze mooie leerzame dag kreeg de familie van Honk als dank voor hun gastvrijheid een cadeaupakket aangeboden.

Wolvengebiedscommissie ingesteld

In het gebied van de Veluwe hebben zich 2 wolvinnen gevestigd (ze zijn er langer dan een half jaar) en er zijn wolvenmannetjes in hun buurt gesignaleerd. De verwachting is, dat er deze of komende weken bevestigingen komen, dat er welpen geboren zijn. Conform het Wolvendraaiboek 2.0 mag de sector de provincie vragen om een wolvengebiedscommissie in te stellen en dat hebben wij ook gedaan, aan de provincie Gelderland, maar ook aan de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg. De provincie Gelderland heeft dat opgepakt. In de afgelopen weken is de opdracht voor de wolvengebiedscommissie opgesteld en het wolvengebied vastgesteld door de provincie Gelderland. De kaart vind je op deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2393.pdf. Pieter van Geel is voorzitter van de wolvengebiedscommissie en verder zitten er vertegenwoordigers in van LTO, KSG, VGSN, GPG, TBO’s, VNG. De wolvengebiedscommissie heeft een eigen e-mailadres: wolvencommissie@gelderland.nl. Je kunt dat e-mailadres gebruiken als je een vraag of een opmerking aan de wolvencommissie hebt. De wolvengebiedscommissie is ingesteld voor 3 jaar en kan de provincie gevraagd en ongevraagd advies geven over het samenleven met de wolf of de Veluwe. Op 25 juni ’s avonds wordt een klankbordbijeenkomst in het gebied gehouden. Dan is er gelegenheid voor alle direct betrokkenen uit het leefgebied van de wolf om aan te geven, wat er in hun ogen nodig is voor een vredig samenleven met de wolf. Leden van LTO met schapen op de Veluwe ontvangen hiervoor een uitnodiging. Houd hiervoor je mailbox in de gaten.

Alle schade melden!

Ook in andere gebieden kunnen wolvengebiedscommissies ingesteld worden. Het is daarvoor heel belangrijk, dat iedereen alle schade of vermoedelijke schade meldt aan het faunafonds. En let op: Voor wolvenschade hoef je niet eerst 300 euro te betalen om het in behandeling te laten nemen. Melden is echt heel belangrijk. Neem van het dode of gewonde schaap, lam of ander dier een foto van de bijtwond aan de hals en neem daarna direct contact op met het faunafonds. Binnen 24 uur moet er iemand langskomen om een DNA-monster te nemen. Als je hierbij problemen ondervindt, meldt dat bij mij: s.duives@lto.nl.

Bron: LTO.