Klauwverzorging bij geiten.

Tags

,

scan_20161204

scan_20161204-2-jpg-3

Onvruchtbaarheid.

Tags

, , , ,

Bij onvruchtbaarheid van geiten en bokken zal men eerst moeten zoeken naar andere afwijkingen en infectieziekten. Is alles in orde dan kan gedacht worden aan vitamines en sommige minerale stoffen.

Vitaminetekorten.

Vitamine A. Vitamine A is van grote betekenis voor de normale groei van lammeren en het is tevens van veel belang, dat de drachtige dieren ruim voorzien worden met vitamine A of met caroteen. Dit laatste is een stof, waaruit in het dierlijk lichaam vitamine A gevormd kan worden.
Bij een tekort aan vitamine A kan men soms waarnemen: haaruitval, oogontstekingen en droge huid.
Hebben drachtige geiten weinig of geen vitamine A in het rantsoen gekregen dan worden er lammeren geboren met onvoldoende levensvatbaarheid. Juist ook voor groei van lammeren is vitamine A erg belangrijk.

B vitamines. Het is bekend dat verschillende B vitamines vooral bij pluimvee van verbazend grote betekenis zijn. Bij geiten staat er echter over de B vitamines nog niet zo erg veel vast.

C vitamine. In ons land weten we van een tekort aan C vitamine bij geiten nog weinig af. Dit in tegenstelling tot de Scandinavische landen, waar men veel schrijft over vitamine C tekorten.

D vitamine. Reeds bij verschillende ziektes genoemd. Dit is een vitamine van buitengewoon grote betekenis.

E vitamine. Bij een tekort aan vitamine E kan een spierdegeneratie optreden. Bij een proef met 20 jonge bokken vond men dat een rantsoen met weinig of geen vitamine E oorzaak was van een minder goede ontwikkeling van de teeltballen. Het is bekend dat bij ratten een vitamine E tekort oorzaak kan zijn van onvruchtbaarheid. Bij onze geiten weten we hier echter nog niet veel van.

Uit: Voeding en ziekten.
Inleiding door de secretaris van de NOG op de Algemene Vergadering van 3 april 1971 in Utrecht.

geiten-rita-tielemans

Geiten. door Rita Tielemans.

 

 

Fokgroep Toggenburger: za. 26 november alg. ledenvergadering in Oene.

Tags

, , ,

Toggenburger fokgroep; Enkele foto’s van de alg. ledenvergadering in Oene; 26 november 2016.

2016 Oene; algemene ledenvergadering Fokgroep Toggenburger Geiten. Presentatie erfelijke gebreken door Jan van Burgsteden.

2016 Oene;
algemene ledenvergadering Fokgroep Toggenburger Geiten.
Presentatie erfelijke gebreken door Jan van Burgsteden.

2016 Oene; algemene ledenvergadering Fokgroep Toggenburger Geiten. Presentatie fokkerij door Johan Vonk.

2016 Oene;
algemene ledenvergadering Fokgroep Toggenburger Geiten.
Presentatie fokkerij door Johan Vonk.

 

Te lezen op facebook NOG:

Afgelopen zaterdag was de Toggenburgerfokgroep ledenvergadering.
Enkele hoogte punten in de vergadering waren:
Het stemmen over het voorstel om de bokmoeder B voorwaarden te versoepelen, een presentatie omtrent erfelijke afwijkingen door de heer J. van Burgsteden en een verzorgde en goed voorbereide presentatie door Johan Vonk over zijn Toggenburger fokkerij.
Alle aanwezigen bedankt voor de goede vergadering en de leerzame dag.

Het voorstel om de bokmoeder B eisen te versoepelen werd met een meerderheid van stemmen aangenomen door de vergadering.
Hierdoor wordt de voorwaarde voor het behalen van het predicaat bokmoeder B als volgt:
Het dier moet zelf opgenomen zijn in het stamboek met minimaal een bovenbalk van 87-85-85-85-85.  De moeder en de grootmoeder moeten zijn ingeschreven in het stamboek.
De minimum eisen die voorheen ook aan de moeder en de grootmoeder werden gesteld komen hiermee te vervallen. (de versoepeling gaat in “met terugwerkende kracht” na goedkeuring via onze NOG)

 

Toggenburger fokgroep; Verslag van studiedag in Oene; 28 mei 2016.

Toggenburger fokgroep; Notulen ledenvergadering; 14 november 2015.

toggenburger-fokgroep-uitnodiging-ledenvergadering-26-november-2016-def-page1toggenburger-fokgroep-uitnodiging-ledenvergadering-26-november-2016-def-page2

Fokgroep Toggenburger geiten.

Jaargang ‘de Geitenhouder’ nu digitaal.

Tags

, , , ,

Kees van Dongen uit Gilze, wilde in het jaar dat de NOG 100 jaar bestaat de oudere jaargangen van het vakblad digitaliseren.
Na lang zoeken en mensen benaderen of zij in het bezit zijn van oude nummers of jaargangen van ‘de Geit en hare verzorging’ of ‘de Geitehouder’ heeft Kees nu meerdere jaargangen compleet.
U kunt de jaargangen bekijken, met erg veel dank aan Kees voor het vele werk dat hij hiervoor gedaan heeft.
Archief jaargang de Geitenhouder.

Jaargang 1967.

Jaargang 1957.

Jaargang 1977.

Jaargang 1984.

 

tien-geboden-voor-geitenhouders-1915

1915; uit ‘de geit en hare verzorging’

 

 

Nieuwsbrief NOG.

Tags

, ,

Deze week is de derde nieuwsbrief NOG uitgekomen.

Extra nieuwsbrief NOG.

Extra nieuwsbrief NOG.

NOG Nieuwsbrief 2016-2.

NOG Nieuwsbrief 2016-1.

NOG Nieuwsbrief 2015-4.

NOG Nieuwsbrief 2015-3.

NOG Nieuwsbrief 2015-2.

NOG Nieuwsbrief 2015-1.

NOG Nieuwsbrief 2014-4.

NOG Nieuwsbrief 2014-3.

NOG Nieuwsbrief 2014-2.

NOG_Nieuwsbrief_2014-1

2016 Nationale geitenkeuring Zwolle;  eigenaarsgroepen.

2016 Nationale geitenkeuring Zwolle;
eigenaarsgroepen van: U. de Vries, gebr. Popken, J. Vonk, Comb. de Boer.

Jubileum 100 jaar NOG.

Tags

, , ,

Zaterdag 12 november 2016 werd op een feestelijke wijze het honderd jarige jubileum *) van de NOG gevierd tijdens een mini-symposium in ‘de Aker’ te Putten.

Iedereen kon bij binnenkomst een sticker met zijn of haar naam opzoeken op de stickervellen met daarop de ruim 80 namen van diegenen die zich hadden aangemeld en deze op een goed leesbare plaats op de kleding plakken.

In de grote zaal konden allen een plaatsje zoeken en de kannen koffie of thee stonden al op de tafels klaar.

Voorzitter Doede de Jong opende de jubileumdag en heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de ere-leden van de NOG, de heren Looijen en van Burgsteden.
De voorzitter keek uitgebreid terug op de afgelopen 100 jaar en waagde een blik vooruit naar de toekomst.

Daarna gaf hij het woord aan Kor Oldenbroek ( WUR- Wageningen) die de zieke Jack Windig ( WUR-Wageningen) verving om te spreken over
‘populatie analyse van de NOG geitenrassen’.

dsc03446

Na deze presentatie was er gelegenheid voor nog een kopje koffie of thee en we werden verrast met een bijzonder NOG-gebakje met het NOG-logo.

Na deze pauze ging Kor Oldenbroek verder met de volgende presentatie ‘fokkerij kansen voor de geit’.

Daarna was het tijd voor een heerlijke lunch. Iedereen liet het zich goed smaken en kletste gezellig bij met de tafelgenoten. Zo’n pauze kan nooit lang genoeg duren.

Na de pauze zochten allen weer een plaats in de zaal waarna Nonja Remijn
( medewerkster SZH) ons vertelde ‘over de kracht van de samenwerking’.
Op een interactieve wijze stelde zij ter kennismaking aan het begin van haar presentatie vragen en door ‘handopsteken’ bleek oa. dat de aanwezige leden van de NOG tussen 1 jaar en 53 jaar lid zijn en dat er leden zijn zonder geiten en een enkele met honderden dieren.

Na afloop kregen de sprekers en hun medewerkers een pakket met lekkernijen aangeboden.

Voor de bezoekers stonden al drankjes klaar zodat er na afloop van het officiële gedeelte nog volop gelegenheid was om met elkaar van gedachten te wisselen. En hier werd veel gebruik van gemaakt.

Het was een mooie dag, gezellig en leerzaam. Goed bezocht en fijn om met elkaar de lunch te gebruiken. Kortom een geslaagde dag.

*) Op donderdag 28 december 1916 kwamen om half elf ’s morgens in het Haagsche Koffiehuis in Utrecht alle Provinciale Bonden, Commissiën ( geen lokale verenigingen), naast de Rijkslandbouwleraren, veeteelt- en zuivelconsulenten bijeen voor de 7de conferentie van de Nederlandsche Commissie voor de Geitenfokkerij.

Ze hebben gesproken over de fokstations, over het rapport der commissie in zake invoering verplichte bokkenkeuring, maar hebben bovenal de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld.

De statuten der Nederlandsche Commissie voor de Geitenfokkerij zijn bij Koninklijk Besluit van 9 november 1917 onder nummer 62 goedgekeurd.
De commissie nam zich voor “te trachten de algemeene belangen der Geitenfokkerij te bevorderen en voeling te houden met de centrale organisatiën op dit gebied.”*

Foto’s van de NOG jubileumdag in Putten; 12 november 2016.

b918626625c13c73b588db10c683b3c9-0