Goatober

Tags

Nederland kent een rijke historie in de zuivelindustrie. De Nederlandse geitensector groeit mee met de vraag naar geitenkaas, yoghurt en melk. Om de melkproductie bij de geiten op gang te houden, worden er lammetjes geboren. Alleen, in de helft van de tijd is dit een bokje. Omdat bokjes geen melk geven, hebben ze momenteel weinig tot geen waarde. Op dit moment worden er 60.000 tot 70.000 bokken per jaar geboren in NL……….

Voor veel meer informatie: Meat the male

_______________________________________________________

 

19 oktober 2019; Najaarsactiviteit van Fokcommissie Nubische geiten in Waardenburg.

Tags

, , ,

Beste fokkers, liefhebbers en belangstellenden van het Nubische geiten ras,

Zoals wij in onze voorjaarsvergadering hebben aangekondigd staat voor het derde kwartaal van 2019 een bijeenkomst in de planning.
Wij zijn zeer verheugd u te mogen meedelen dat wij op zaterdag 19 oktober 2019 welkom zijn bij familie Suijdendorp, Zandweg 25, Waardenburg.

De agenda voor deze dag ziet er als volgt uit:
10.00 uur ontvangst met koffie of thee met iets lekkers
10.15 uur voorwoord voorzitter FNG Ivar ten Tuynte
10.20 uur hoe is alles begonnen met de geitenhouderij van stal Suijden,
ervaringen met ZooEasy

11.00 uur ras specialist Theo van der Meer aan het woord met o.a. de onderwerpen: welke bok gebruiken op welke geit (gebruik maken van de inteeltcoëfficiënt in ZooEasy), duurzaamheid van geit en bok, kwaliteit van het beenwerk.
12.30 uur lunch
13.15/13.30 uur interactief bezig zijn met geiten en bokken; keuren met het keuringsrapport
15.30 uur einde.

Bij de fam. Suijdendorp zullen we tevens de lunch gebruiken.
U hoeft dus zelf geen lunchpakket mee te brengen.

Deelname is alleen mogelijk door u aan te melden vóór 11 oktober 2019 bij FNG-secretaris Karin de Haas per mail: nubischegeiten@gmail.com of telefonisch via 06-51713967 (na 17.00 uur).

Wij zijn ervan overtuigd dat het een geweldige dag gaat worden!

Fokcommissie Nubische geiten.

DSC07959

Terugblik op de Fokveedag in Hoornaar 2019

Foto’s van de Fokveedag Hoornaar; 5 oktober 2019.

Fokveedag Boerenlandfeest Hoornaar.

De vrijwilligersgroep Geitenvrienden van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden hebben de tent die hun was toegewezen op de Fokveedagterrein Boerenlandfeest in Hoornaar op donderdag ingericht.

Zaterdag 5 oktober 2019 waren de hokjes gereed waar de schapen- en geitenrassen konden worden ondergebracht zodat het publiek allerlei rassen kon bewonderen, zoals de geitenrassen Witte-, Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, Angora, Dwerg- en Landgeiten. Van de Angorageiten werd door enkele dames de mohair wol bewerkt en verwerkt tot prachtige handwerkstukken.
De Zwartbles-, de Kerry Hill-, de Jacob-, de Scottish Blackface-, de Ouassant-, Witte en de Blauwe Texelaar, het Veluws Heideschaap waren ook dit jaar weer aanwezig en trokken veel bekijks.
Voor de Alpaca’s en Belgische Witblauwe kalveren waren er ook mooie ruime hokjes beschikbaar. De dieren konden ruim in het stro de dag doorbrengen voorzien van hooi, water en brokjes en zij zagen het vele publiek aan hen voorbij gaan.
Ook waren er zo’n 40 kuikentjes te bewonderen die in een ruime kunststof box met zaagsel en daarboven een warmtelamp hing om de jonge kipjes op temperatuur te houden een trekpleister voor de vele kinderen die dit prachtig vertederend vinden.
Wel was het hoognodig om geregeld een rustpauze in de lassen voor de kuikens zodat ze weer tot rust en op temperatuur kunnen komen.

De weergoden waren de organisatie maar vooral de duizenden bezoekers gunstig gezind want na veel dagen met regen was het uitgerekend op zaterdag droog, zonnig en uitstekend weer om in het centrum van de Alblasserwaard de jaarlijkse Fokveedag te bezoeken. Een ontmoetingsplek voor de agrarische sector waar die zich van z’n beste kant liet zien met keuringen, presentaties, demonstraties, exposities en landbouwmachines. Diverse eetgelegenheden verkochten smakelijke snacks.
Weliswaar was het natplan in werking gesteld en werd het publiek dat met de auto kwam naar de Smoutjesweg gestuurd waar vandaan ze met pendelbusjes naar het terrein werd vervoerd en visa versa.

Door het publiek konden er aan meerdere prijsvragen worden meegedaan.
Ze konden doorgeven welk geit en schaap zij de beste rasvertegenwoordiger vonden.
Dit was door een deskundige jury bepaald.
Het gewicht van een vijf maanden oud kalf kon geschat worden en van een Nederlandse Boergeit. Beiden zijn ’s middags in de kleinveeweger gewogen.
De kinderen konden invullen hoeveel dieren met 4 pootjes in de tent aanwezig waren, uiteraard uitgezonderd de aanwezige honden.
Er was overweldigend veel belangstelling om aan deze prijsvragen deel te nemen.

In de informatiestand konden de prijsvraagformulieren worden afgehaald en weer worden ingeleverd en er werd veel informatie verstrekt over de deelnemende rassen.

Door een groepje vrijwilligers werd gedurende de Fokveedag in de koffiehoek in de tent  gratis koffie, thee of limonade aan het publiek uitgedeeld. Het publiek waardeerde deze geste enorm.

De organisatie heeft veel werk verzet, bedankt voor alle hulp en kijkt met een voldaan gevoel terug op een prachtige Fokveedag.

Noteer alvast:
108ste FOKVEEDAG BOERENLANDFEEST
Zaterdag 3 oktober 2020
Aanvang: 09.00 uur
Einde: 16.00 uur

5 oktober 2019; Fokveedag Boerenlandfeest te Hoornaar.

Tags

, , , , , , ,

Foto’s van de Fokveedag Hoornaar; 5 oktober 2019.

 

Wat is de Fokveedag Boerenlandfeest zonder geiten en schapenrassen? Ondenkbaar!

Daarom hebben de Geitenvrienden uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden de eigenaren van verschillende schapen- en geitenrassen bereid gevonden om deze vaak bijzondere dieren ten toon te stellen in één van de grote tenten op het Fokveedagterrein.

De volgende geitenrassen zijn te zien:
Nederlandse Witte-, Toggenburger-, Bonte-, Nubische- Boer-, Land-, Dwerg- en Angorageiten.
Enkele geitenrassen worden ingezet voor melkproductie terwijl de andere hobby-matig worden gehouden. Van de Angorageiten kan de afgeschoren wol worden verwerkt tot mohair wol. De Landgeiten worden vaak ingezet bij begrazingsprojecten.

Fokveedag 2019 aankondiging mijn_collageDaarnaast zijn er natuurlijk schapen aanwezig onderverdeeld in wolrassen en vleesrassen, al dan niet met mooie horens. Aanwezig zijn: Witte- en Blauwe Texelaar, Scottisch Blackface, Suffolk-, Kerry Hill-, Jacobs-, Zwartbles- en Quessant schapen.
Al deze geiten en schapen zijn tegen Q-koorts gevaccineerd.

Uiteraard mogen de Alpaca’s niet ontbreken. Alpaca is een evenhoevig dier, afkomstig uit Zuid-Amerika en stamt uit de familie van de kamelen.
Hun Alpacawol zal tijdens het Boerenlandfeest be-/verwerkt worden.

De eieren liggen al in de broedmachine, zodat er weer op tijd kuikentjes geboren worden die zaterdag 5 oktober onder de warmtelamp in de tent te bewonderen zijn.
Vooral voor kinderen is het leuk om naar te kijken en met een kuikentje te kroelen en te aaien maar, ze mogen niet de hele dag door de kinderen vastgehouden worden, en voor hun bescherming zijn er met grote regelmaat rustpauzes ingelast.

Ook dit jaar zijn er weer Belgische Witblauwe kalveren aanwezig.
Voor dit Vleesvee ras wordt er één keer per twee jaar een Nationale keuring georganiseerd tijdens de Fokveedag. Echter dit jaar niet, maar wordt de Nationale keuring eind november gehouden in de IJsselhallen in Zwolle.

In de kramen die in de tent opgesteld staan wordt onder andere geiten- en schapenkaas te koop aangeboden en enkele dames zijn actief met het bewerken en verwerken van schapen-, geiten- en alpacawol.

Voorts kunnen de bezoekers over de hele dag meerdere prijsvragen oplossen:

 • De kinderen kunnen raden hoeveel dieren met 4 pootjes er in de tent aanwezig zijn.
 • Het ‘beste schaap’ en de ‘beste geit’ kunnen geraden worden.
  Door twee keurmeesters worden het ‘beste schaap’ en de ‘beste geit’ bepaald.
  Heeft u één van deze dieren ook geraden en uw formulier ingevuld en ingeleverd
  dan maakt u kans op een leuk prijsje.
 •  En als klap op de vuurpijl kan het gewicht van een schaap of geit geraden worden. Wie waagt een gok en schat het gewicht?
  ‘s Middags worden het schaap en de geit in het openbaar bij de tent gewogen.

De uitslagen worden vanaf 14.00 uur bekend gemaakt, de prijswinnaars genoemd en de prijsjes uitgereikt.

In de informatiestand in de tent worden van alle rassen die aanwezig zijn informatie verstrekt.
Ook de prijsvraagformulieren kunnen hier afgehaald en weer ingeleverd worden.

Meerdere vrijwilligers schenken gratis koffie, thee of limonade voor het aanwezige publiek.

U komt toch ook naar de tent om alles zelf te bekijken?
U ziet, we maken er weer een gezellige en informatieve dag van.

Fokveedag Boerenlandfeest Hoornaar.

 

Afstammelingenkeuring in Heeten op 28 september 2019 is geslaagde dag geworden.

Tags

, , , , , , , , , ,

Foto’s van de Afstammelingenkeuring van Fokcommissie Boergeit in Heeten; 28 september 2019.

Catalogus afstammelingenkeuring Heeten 28-09-2019.

Afstammelingen van Bill B2.

 

Afstammelingen van Krupers Justin.

Op 28 september organiseerde de Fokcommissie Nederlandse Boergeit een afstammelingenkeuring.
Van een 8-tal bokken;
Bill B2,
Knoalster Max,
Willem 2 van de Kade
Krupers Justin
Kobus 2015,
Marnix “W”,
Knoalster KZ Heinrich,
Topknot OZ Shogun
werden een groepje afstammelingen gepresenteerd, in aantal variërend
tussen 3 en 6 vrouwelijke dieren.

De inspecteurs van het Boergeitenras hebben hun best gedaan de 8 groepen van commentaar te voorzien.
Het betrof niet een keuring zoals we die normaal organiseren, omdat het hier niet ging om het keuren en plaatsen van het individuele dier. Het ging tijdens deze keuring om het beoordelen van fokkerijprestaties van bokken.
De groepen kwamen  één voor één in de ring, waarbij de eventueel opvallende overeenkomende kenmerken van de individuele dieren binnen deze groep besproken werden.

Afstammelingen van Knoalster Max.

Afstammelingen van Kobus 2015.

fokcommissie woorden

Goed bezochte Nationale Geitenkeuring in Putten 2019

Tags

, ,

 

Uitslagen van de Nationale CW-geitenkeuring op 14 september 2019.

Verslag van de Nationale CW-geitenkeuring op 14 september 2019 in Putten

Foto’s van de Nationale CW-geitenkeuring in Putten; 14 september 2019.

Stichting Landelijke Geitenkeuring.

Het Kontakt: Regionale scores bij Nationale Geitenkeuring.

Vakblad geitenhouderij; Landskampioenen in Putten.”

Vandaag zijn het Toggenburger geitlam Bregje 32 van de Enkhoeve van André Koekkoek en de Witte geit Nooro’s Roza 24 van Huib Noordermeer algemeen kampioen geworden tijdens de Nationale Geitenkeuring in Putten.
Anne van Pieter Schoenmakers werd uitgeroepen tot Witte geit met het beste vooruier. Felicitaties voor de fokkers/eigenaren.
235 dieren van de erkende rassen waren aangemeld.

eigenaarsgroepen 11 x eigenaarsgroepen.jpg 2de
Eigenaarsgroepen: Van Diepen, Vonk, Noordermeer, Van Zutphen, De Vries, Lambregts, Kupers, Koekkoek, Boer-Woldijk, De Jong, De Boer.


Platform KSG; Transport

Nu weer actueel.
Neem hiervan aandacht.

Platform KSG bereikt akkoord met LNV over toepassing Transportverordening.
Na jarenlang moeizaam onderhandelen met LNV heeft het Platform KSG in 2010 een akkoord bereikt over de toepassing van de Europese Transportverordening voor kleinschalige houders van schapen en geiten.
De minister van LNV heeft op 14 oktober 2010 hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Bij een transport van maximaal 10 schapen of geiten zijn de administratieve eisen van de Transportverordening niet van toepassing.
Dus geen opleiding, geen vergunning en geen extra formulieren.
Wel gelden algemene eisen zoals de geschiktheid van dieren en vervoermiddel voor het transport.
Het Platform KSG is verheugd dat kleinschalige houders gevrijwaard worden van al dit papierwerk.

Bij een transport naar een slachthuis is volgens LNV de Transportverordening wel altijd van toepassing. Bij een afstand van minder dan 65 km zijn geen opleiding en geen vervoersvergunning nodig.
Bij een afstand van meer dan 65 km zijn wel een opleiding en een vervoersvergunning nodig.
Bij aanhouding wordt getoetst of het transport bedrijfsmatig is.
Het Platform KSG is van mening dat het transport in het geval van slacht voor eigen consumptie niet-bedrijfsmatig is en dat de Transportverordening daarom niet van toepassing is.

Zie de ‘Regelwijzer schapen en geiten’ op www.platform-ksg.nl voor nadere details.
Brief van mininster van LNV aan Tweede Kamer (14-10-2010)

Bron: Platform KSG.

Kampeergeit