NSFO

NSFO: Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie.

NSFO is een professionele organisatie voor schapen- en geitenfokkers.

Zij verlenen de volgende diensten:
*Registreren van schapen en geiten en hun afstamming
*Prestatieonderzoeken
*Fokwaardeberekening
*Bloed- en DNA onderzoeken van schapen en geiten
*Afgifte van diergezondheidscertificaten.
www.nsfo.nl

Nieuwsbrief NSFO:
27 januari 2020 is de nieuwsbrief van NSFO uitgekomen.
Nieuws van NSFO

2015 Lexmond; boer boklammeren geboren tussen 3 januari en 17 januari 2015.  1a. Knoalster Lars; 1b. Bill B4;  1c. Drikus;  2a. Michael v/d Stema;  2b. Karel.

2015 Lexmond;
boer boklammeren geboren tussen 3 januari en 17 januari 2015.
1a. Knoalster Lars;
1b. Bill B4;
1c. Drikus;
2a. Michael v/d Stema;
2b. Karel.

Veearts.nl; alles over diergezondheid.

Het Vakblad Veehouder en Veearts, een uitgave van uitgeverij Agrimedia, is een vakblad over diergezondheid en wordt vaak via de dierenartsenpraktijken aan de veehouders aangeboden.

Op de daarbij behorende website www.veearts.nl/schaap-geit treft u veel informatie aan over schapen en geiten.

Bekijk bij het dierziekten-ABC ook eens de informatie over CL en CAE

___________________________________________________________________

22 januari 2020: Nieuwsbrief van Veearts.nl is uitgekomen.

www.veearts.nl schaap en geit.
___________________________________________________________________

Lopik, 2019

 

 

Vakblad ‘Geitenhouderij’.

Tags

, , , , , , , , ,

Geitenmelkprijsvergelijking.
__________________________________________________________________

Volg Vakblad Geitenhouderij ook via Twitter.
__________________________________________________________________

Vakblad Geitenhouderij.

22 augustus 2013. De eerste digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

15 januari 2020: Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen.

Een nieuwsbrief boordevol interessant nieuws die minimaal zes keer per jaar zal verschijnen. Mis geen geitennieuws meer want u kunt zich nu aanmelden voor de nieuwsbrief Geitenhouderij!


dsc04483.jpg

Geitengeluk

Veearts.nl: Enterotoxaemie of het bloed

Tags

, , , ,

Enterotoxaemie wordt vaak omschreven als ‘het bloed’, maar ook wel als weeldeziekte of eiwitvergiftiging . De aandoening komt met name voor bij snelgroeiende lammeren van 3 tot 10 weken oud en verloopt vaak zo snel dat geen verschijnselen worden waargenomen. Soms treedt diarree op in het eindstadium (vaker bij geiten dan bij schapen), maar meestal zijn de dieren gestorven voor de diarree zichtbaar wordt.

Oorzaak
Enterotoxaemie wordt veroorzaakt door epsilontoxinen van voornamelijk de bacterie Clostridium perfringens type D in het darmkanaal. De bacterie komt normaal voor in de darmen van alle schapen en geiten, maar kan zich explosief vermenigvuldigen als het in de darmen opeens grotere hoeveelheden eiwit of koolhydraten aangeboden krijgt. Bij die snelle vermenigvuldiging worden grote hoeveelheden epsilontoxinen geproduceerd. De toxinen bevorderen de doorlaatbaarheid van bloedvaten doordat de bekleding ervan beschadigd raakt. Het optreden van bloedinkjes en het uittreden van bloedvloeistof zijn daarvan het gevolg.

Verschijnselen
De aandoening verloopt vaak zo snel dat geen verschijnselen worden waargenomen: de best ontwikkelde dieren worden dood aangetroffen. Dieren die niet dood worden aangetroffen, zonderen zich af van de andere dieren, stoppen met eten, speekselen en tandenknarsen, krijgen ademhalingsproblemen en storingen in de bloedsomloop. Ze maken ongecoördineerde bewegingen en kunnen uiteindelijk op één plaats blijven liggen met een achterover gestrekte kop. Soms treedt diarree op in het eindstadium, maar meestal zijn de dieren gestorven voor de diarree zichtbaar wordt.

Diagnose, behandeling en preventie
Door het snelle verloop heeft een behandeling weinig kans van slagen. Breedspectrum antibiotica zijn te proberen. Bij de preventie van enterotoxamie speelt vaccinatie een grote rol. Lammeren van geënte ooien/geiten zijn de eerste 6 tot 12 weken vrij goed beschermd, mits ze zo spoedig mogelijk na de geboorte voldoende biest op hebben kunnen nemen. Na deze 6 tot 12 weken kunnen de lammeren zelf worden geënt. Voor een langdurige bescherming is een tweede enting, 4 tot 6 weken na de eerste, nodig.

Enterotoxaemie ‘Het bloed’ – Gezondheidsdienst voor Dieren

Bron: Veearts.nl

boerenschuur-julie-de-graag-44916--kroller-muller-museum.jpgJULIE DE GRAAG (1877 - 1924)

JULIE DE GRAAG (1877 – 1924). Boerenschuur, Kröller-Müller museum.

CGN: Genenbank dierlijke bronnen

Tags

, ,

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) beheert genenbankcollecties van runderen, varkens, paarden, schapen, geiten, honden, eenden, ganzen, konijnen en pluimvee. Het gaat zowel om zeldzame rassen als om de meer gangbare commerciële rassen. CGN bewaart meer dan 300.000 doses sperma bij -196° Celsius in vloeibare stikstof. Daarnaast liggen er embryo’s, eicellen en DNA opgeslagen.

Doelstellingen van de genenbank:

  • Veiligstellen van genetische diversiteit van zeldzame rassen en van meer gangbare rassen
  • Inzetten van genetisch materiaal ter ondersteuning van fokprogramma’s van zeldzame rassen
  • Verzekering zijn voor calamiteiten, zoals het verlies van rassen bij uitbraken van dierziekten
  • Beschikbaar stellen van materiaal voor onderzoek en genetische karakterisering

Zoeken in de collectie

Welke diersoorten zijn opgenomen?
Welke donordieren selecteren we?

Hoeveel genetisch materiaal slaat CGN op?

Cryoconservering
Om de kwaliteit van het genenbankmateriaal te waarborgen zijn betrouwbare invriesmethoden en protocollen nodig. CGN ontwikkelt en verbetert methoden voor cryoconservering van sperma, embryo’s en eicellen van diverse diersoorten.

Genenbank materiaal aanvragen
Zowel rasorganisaties als individuele fokkers kunnen genetisch materiaal uit de genenbank aanvragen en contact opnemen met CGN. Wij toetsen aanvragen op een aantal uitgiftecriteria. Zo beoordelen we of de aanvraag de instandhouding van een ras ondersteunt of nodig is om specifieke fokkerijdoelstellingen te realiseren. Aanvragen stemmen we altijd af met de relevante rasorganisatie. Hierbij respecteren we eventuele voorwaarden van de oorspronkelijke eigenaar. Bij aanvragen van onderzoekers beoordelen we de waarde van het onderzoeksproject en maken we afspraken over de beschikbaarheid van de gegevens na het onderzoek.

Bron: CGN.


DSC06019

Lexmond 2019 bokkenkeuring. Kampioenen boklammeren.

Controleer uw stallijst vóór 31 december 2019!!

Tags

, , , , , , , ,

Controleer de stallijst en geef de wijzigingen vóór 31 december 2019 door aan de stamboeksecretarissen Zijlstra of van Haperen.
Vermeld naast de naam van het dier en het levensnummer ook de datum van de wijziging.

Aan de hand van deze stallijst, peildatum is 31 december 2019, wordt de afdracht
per lid ( € 10,00) en
per dier ( € 3,50)
door de NOG bepaald.

Vergeet ook niet om de registratie in I&R te controleren en op orde te maken.

DSC06927

Kringkeuring Hoornaar 2019.