Zaterdag 27 augustus 2016; Fokkersbijeenkomst Boergeit

Tags

, , , ,

Bedoeld voor: Fokkers van boergeiten en alle overige geïnteresseerden van het boergeitenras.

Datum: Zaterdag 27 augustus,
Tijdstip: vanaf 10:30 uur,
afsluiting uiterlijk 15:00 uur.
Thema: Rastype.
Locatie: Stal van Gerrit van Kapel.

De stal bevindt zich aan de Biesheuvelweg in Aalburg,
er staat bij zijn stal een rode Caddy met een afbeelding van boergeiten erop,
kan niet missen.
Gerrit ontvangt ons met koffie en thee en een broodje voor tussen de middag.

Voor de lunch neemt Herman Hoekstra ons mee in het rastype van de boergeit en is er voldoende ruimte hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Na de lunch nemen de deelnemers met stamboekformulieren een aantal boergeiten op en wordt het verband duidelijk gemaakt tussen waardering in de bovenbalk en score in de onderbalk voor de typeonderdelen.
Het belooft een mooie dag te worden.
Wil je aanwezig zijn dan wordt je verzocht je hiervoor uiterlijk dinsdag 23 augustus per mail op te geven op theovandermeer@vandepraktijk.nl
zodat we Gerrit een idee kunnen geven van het aantal deelnemers i.v.m. de catering.

2015 Sint Anna Gilze.

2015 Sint Anna Gilze.

GD; Warme zomerdagen: diergezondheidstips

Tags

, , , ,

Warme zomerdagen: diergezondheidstips

De komende dagen wordt het erg warm. Net als mensen moeten dieren voldoende koelte hebben en veel water drinken. En bij onweer kunnen ze beter binnen blijven. Dit kunt u doen om problemen te voorkomen.

In de zomer is het binnen meestal beter toeven dan buiten, dat vinden dieren ook. Maar voor verschillende dieren zijn verschillende maatregelen. Zo kan het voor koeien beter zijn een ‘siëstabeweiding’ door te voeren, en kan het voor varkens helpen om het dak van de stal nat te spuiten.
Per diersoort leest u hier tips over hoe om te gaan met hitte en onweer.

Schapen en geiten.

Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat is het uitgangspunt van dierwelzijn. Dit betekent dat dieren bij warme weersomstandigheden beschutting en voldoende schoon drinkwater tot hun beschikking hebben. Bij warm weer en onvoldoende schaduw gaat de ademfrequentie van schapen en geiten omhoog. Ze drinken meer en hebben een verminderde ruwvoeropname. Dit laatste zorgt voor een verminderde warmteproductie. Een hoge luchtvochtigheid kan hittestress bij warme weersomstandigheden verergeren.
Daarom doet u er goed aan bij warm weer te zorgen dat:
er altijd voldoende schoon drinkwater beschikbaar is;
schapen en geiten niet te veel krachtvoer in een keer krijgen, omdat door de lagere opname van ruwvoer bij een gelijkblijvende krachtvoergift pensverzuring kan optreden;
schapen en geiten beschutting kunnen vinden. Voor geiten is in een stal in de regel voldoende beschutting maar ook daar kan de temperatuur te hoog oplopen; ventilatoren kunnen voor geiten voor extra verkoeling zorgen;
schapen niet worden geschoren: scheer ze ruim voor warme zomerse dagen of geef ze na het scheren beschutting om verbranding te voorkomen;
schapen en geiten zo veel mogelijk met rust worden gelaten: geen extra behandelingen uitvoeren, niet transporteren en niet vaccineren. Bij vaccineren gaat de temperatuur van de schapen een beetje omhoog omdat de dieren actief zijn. Daarnaast kan het vaccin een reactie in dieren oproepen waardoor de temperatuur een graad extra kan stijgen; probeer dit te voorkomen.

Bron: GD diergezondheidstips.

LvP geit in Frankrijk weide 2007

2007 Frankrijk.

 

 

27 augustus 2016; CW-geitenkeuring in Jubbega.

Tags

, , , , , ,

Zaterdag 27 Augustus 2016:
CW; Geitenkeuring.
Locatie: Manege de Haan, J.Alberdaweg 20, 8411 WD Jubbega.
Aanvang 10.00 uur.
Organisatie: Stichting Keuringscommissie Noord.
Geitenfokvereniging Fryslan

________________________________________________________________________________

2016 Kringkeuring Hoornaar; kampioen nubische geiten  Ilonka van Stal Suijden van P. Suijdendorp.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
kampioen nubische geiten
Ilonka van Stal Suijden
van P. Suijdendorp.

Opgeven voor de CW-nationale jubileum geitenkeuring in Zwolle kan tot 22 augustus 2016.

Tags

, , , , , , , , , , , ,

 

Deelnemen en opgeven voor de CW-nationale jubileum geitenkeuring die gehouden zal worden op zaterdag 10 september 2016 in de IJsselhallen te Zwolle.

Aan de keuring kunnen deelnemen:
*lammeren en melkgevende geiten van de 4 melkrassen
(Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geit).
*Nubische overlopers.
*lammeren en geiten van het ras Boergeit.
(Graag opgeven of geiten al of niet gelamd hebben).
*geregistreerde melkgeiten.
*stamboeken en/of fokkersclubs voor de keuring of voor een raspresentatie.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geiten-gezondheidscertificaat
(er wordt navraag gedaan bij de GD) en geënt te zijn tegen Q-koorts.

Het inschrijfgeld is € 3,00 per dier. Graag vooraf overmaken op rekeningnummer NL76 ABNA 0591 0981 80 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring te Ankeveen.

Inschrijven vóór 22 augustus 2016
via  het digitale inschrijfformulier
of
per mail of post naar: P. van Haperen, Oranjestraat 82, 5126 BR Gilze.
pietvanhaperen@home.nl

Bij opgave alleen vermelden ras/naam/nummer/geboortedatum
maar ook uw LNV relatienummer en UBN.

Deelnemers ontvangen tijdig bericht over aanvoertijd, tijdschema keuring en dergelijke.

Stichting Landelijke Geitenkeuring.

Tevens wordt op 10 september 2016 het Nationaal geitenevent georganiseerd te Zwolle.

* Symposium met professionele sprekers.
* Landelijke keuring met zo’n 300 geiten van acht verschillende rassen.
* Expo met bedrijven en organisaties die op enigerlei wijze werkzaam zijn in de geitenhouderij.

2016 Kringkeuring Hoornaar; kampioen toggenburger geiten 1 en 2 jaar Flora van de Lage Landen van fam. Schenk. Reserve kampioen Suzanne 36 van  J.C. Vonk.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
kampioen toggenburger geiten 1 en 2 jaar
Flora van de Lage Landen van fam. Schenk.
Reserve kampioen Suzanne 36 van J.C. Vonk.

2016 Kringkeuring Hoornaar; kampioen toggenburger geiten 3 jaar en ouder; Sarie's Hinke van fam. Hazendonk. Reserve kampioen   Asmi van fam. den Braber.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
kampioen toggenburger geiten 3 jaar en ouder;
Sarie’s Hinke van fam. Hazendonk.
Reserve kampioen Asmi van fam. den Braber.

Jaargang ‘de Geitenhouder’ nu digitaal.

Tags

, , , ,

Kees van Dongen uit Gilze, wilde in het jaar dat de NOG 100 jaar bestaat de oudere jaargangen van het vakblad digitaliseren.
Na lang zoeken en mensen benaderen of zij in het bezit zijn van oude nummers of jaargangen van ‘de Geit en hare verzorging’ of ‘de Geitehouder’ heeft Kees nu meerdere jaargangen compleet.
U kunt de jaargangen bekijken, met erg veel dank aan Kees voor het vele werk dat hij hiervoor gedaan heeft.
Archief jaargang de Geitenhouder.

Jaargang 1967. Het jaar waarin de NOG 50 jaar bestond.

Jaargang 1957. Het jaar waarin de NOG 40 jaar bestond.

2016 Kringkeuring Hoornaar; kampioen witte geiten Anne van P. Schoenmakers, reserve kampioen Nooro's Femke 56 van H. Noordermeer.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
kampioen witte geiten Anne van P. Schoenmakers,
reserve kampioen Nooro’s Femke 56 van H. Noordermeer.

Kringkeuring in Hoornaar 2016.

Tags

, , , ,

Foto’s van de toggenburger- en boergeiten, eigenaarsgroepen en kampioenschappen tijdens de kringkeuring te Hoornaar; 13 augustus 2016.

Foto’s van de witte, bonte en nubische geiten tijdens de kringkeuring te Hoornaar; 13 augustus 2016.

Zaterdag 13 augustus 2016 vond de Kringkeuring in Hoornaar plaats.
Ruim 110 dieren zijn in twee ringen gekeurd door de keurmeesters van Haperen, van Herwerden, Kraaij en van der Paauw.

2016 Kringkeuring Hoornaar; algemeen kampioen lammeren Linda B16 van fam. den Braber.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
algemeen kampioen lammeren
Linda B16 van fam. den Braber.

2016 Kringkeuring Hoornaar, algemeen kampioen geiten Sarie's Hinke van fam. Hazendonk.

2016 Kringkeuring Hoornaar,
algemeen kampioen geiten
Sarie’s Hinke van fam. Hazendonk.

 

2016 Kringkeuring Hoornaar; eigenaarsgroep lammeren 1a. fam. Schenk.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
eigenaarsgroep lammeren
1a. fam. Schenk.


2016 Kringkeuring Hoornaar; eigenaarsgroepen 1a en 1b. J.C. Vonk.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
eigenaarsgroepen 1a en 1b. J.C. Vonk.

2016 Kringkeuring Hoornaar; best zelfgefokte éénjarige melkgeit Suzanne 43 van J.C. Vonk.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
best zelfgefokte éénjarige melkgeit
Suzanne 43 van J.C. Vonk.

2016 Kringkeuring Hoornaar; geit met beste uier van de keuring Flora van de Lage Landen  van fam. Schenk.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
geit met beste uier van de keuring
Flora van de Lage Landen
van fam. Schenk.

2016 Kringkeuring Hoornaar; algemeen kampioen lammeren en algemeen kampioen geiten.

2016 Kringkeuring Hoornaar;
algemeen kampioen lammeren en algemeen kampioen geiten.

Za. 13 augustus 2016; CW-Kringkeuring voor geiten te Hoornaar.

Tags

, , , , ,

Zaterdag 13 augustus 2016 zal voor de achtenzestigste keer de CW-Kringkeuring voor geiten worden gehouden op het keuringsterrein aan Dorpsweg 123, 4223 NH Hoornaar.
Aanvang: 9.00 uur.
In de catalogus staan 133 lammeren en geiten vermeld van de vijf door de NOG erkende geitenrassen.

2015 Kringkeuring Hoornaar,  lammeren.

2015 Kringkeuring Hoornaar,
lammeren.

De Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’ bestaat uit de drie verenigingen, te weten:
‘Verbetering Zij Ons Doel’ uit Giessenlanden, deze vereniging bestaat 22 augustus 2016 100 jaar, ‘Streven naar Verbetering’ uit Lexmond, deze vereniging hoopt volgend jaar haar 75 jarig bestaan te vieren en
‘Door Eendracht Sterk’ uit Hagestein, zij hebben dit voorjaar haar 50 jarig bestaan feestelijk gevierd.
Naast de leden van deze drie verenigingen zijn verder de leden van de geitenfokverenigingen uit Zuid-Holland en Utrecht uitgenodigd.

2015 Kringkeuring Hoornaar, geiten.

2015 Kringkeuring Hoornaar, geiten.

Er wordt in twee ringen gekeurd.

In de pauze zal de trekking plaats vinden van de grote loterij met spectaculaire prijzen.

Op het naast gelegen terrein wordt de Jongveedag Hoornaar gehouden waar kalveren, pinken en vaarzen worden gekeurd.

Kortom: dit wilt u toch niet missen?

Catering is aanwezig.
Parkeren is gratis.

Organisatie: Kring van geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’.

2015 Kringkeuring Hoornaar; uierkampioene: Sarie's Hinke,  beste zelfgefokte eenjarige geit: Suzanne 40. algemeen kampioen lammeren: Suzanne 43. algemeen kampioen geiten; Asmi

2015 Kringkeuring Hoornaar;
uierkampioene: Sarie’s Hinke,
beste zelfgefokte eenjarige geit: Suzanne 40.
algemeen kampioen lammeren: Suzanne 43.
algemeen kampioen geiten; Asmi.