Bent u schapen- of geitenhouder? Dan heeft u tot 1 april 2018 de tijd om de registratie in I&R te controleren en op orde te maken.

In de periode van 1 november 2017 tot 1 april 2018 brengen we geen kosten in rekening voor alle meldingen die u buiten de wettelijke termijn registreert. Ook voor alle herstelmeldingen die u doet in deze periode brengen wij geen kosten in rekening. Voor het doen van geboorte-, aanvoer- en importmeldingen blijft het bestaande tarief wel van kracht.

De NVWA gaat in deze periode terughoudend om met de handhaving op het meldgedrag.

Brief controle registratie in I&R

In november 2017 hebben wij alle schapen- en geitenhouders per brief gevraagd om de registratie in I&R voor 1 januari 2018 te controleren en te herstellen als dat nodig is. Op verzoek van meerdere sectorpartijen is deze termijn verlengd tot 1 april 2018. In de periode tot 1 april 2018 komen de meeste schapen op stal om te lammeren. Hierdoor wordt de controle gemakkelijker.

Meer informatie

Op de pagina Schapen en geiten melden leest u meer over het melden, controleren en herstellen van meldingen.

Kijk ook eens naar uw stallijst op de RVO database om te controleren of die administratie gelijk is aan uw administratie bij SG-online.