Vakblad ‘Geitenhouderij’.

Geitenmelkprijsvergelijking.
___________________________________________________________________
23 oktober 2014. De vijftiende digitale nieuwsbrief van het vakblad Geitenhouderij is uitgekomen.

Vakblad Geitenhouderij.

17 september 2014. De veertiende digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

20 augustus 2014. De dertiende digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

22 augustus 2013. De eerste digitale nieuwsbrief is uitgekomen.

Een nieuwsbrief boordevol interessant nieuws die minimaal zes keer per jaar zal verschijnen. Mis geen geitennieuws meer want u kunt zich nu aanmelden voor de nieuwsbrief Geitenhouderij!
___________________________________________________________________

2013; toggenburger geiten.

2013 najaar; toggenburger geiten.

2014 zomer; toggenburger geiten.

2014 zomer; toggenburger geiten.

Uitnodiging ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger.

Uitnodiging voor de Ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger ontvangen.

Geachte leden.

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, welke zal worden gehouden op zaterdag 8 november 2014 in Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene.

De vergadering begint om 10.00 uur, de zaal is geopend vanaf 09.30 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige ledenvergadering 09 november 2013 (verkrijgbaar tijdens vergadering)
4. Ingekomen stukken
5. Financieel verslag
6. Bestuursverkiezing: periodiek aftredend en herkiesbaar Roel Geerling.
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk voor aanvang van de vergadering
7. Voorstellen bestuur: Modelgeiten mogen alleen worden opgenomen door de Toggenburgerfokgroep aangewezen inspecteurs.
8. Opinie Britisch Toggenburger in relatie tot Nederlandse Toggenburger
9. Supplement bokken- en bokmoeders 2015
10. Fokker aan het woord. ± 50 jaar Toggenburgerfokkerij in Eesveen.
Jan van Burgsteden en Doede de Jong aan het woord.

Lunch.

11. Uitkomsten scrapie onderzoek; Wat kun je er mee, wat wil je er mee?
Rita Hoving en Jack Windig, GOAT TSE-FREE CVI, onderdeel van Wageningen UR
12. Terugblik activiteiten 2014
13. Activiteit 2015
14. Rondvraag
15. Sluiting om 15.00 uur

Met vriendelijke groet,
A. Koekkoek
Secretaris.

Lunch:
Zoals gebruikelijk is er in de pauze gelegenheid om deel te nemen aan de lunch. De kosten hiervan zijn (inclusief enkele consumpties) € 15,–.
Graag vóór 4 november opgeven of u voornemens bent om de vergadering bij te wonen en/of u gebruik wilt maken van de lunch.
Dit kan bij R.Geerling: tel. 0571-291882 of via e-mail: geerl568 @planet.nl

Routebeschrijving:
Zaal Zwanikken is vanuit het westen te bereiken via Nunspeet–Epe, daarna richting Oene, vanuit het noorden en vanuit het zuiden afrit 27 van de A50 (Epe), industrieterrein Kweekweg, daarna richting Oene.

___________________________________________________________________
Supplement Bokken- en bokmoedersboek
U kunt zich tijdens de vergadering of uiterlijk vóór 31 december schriftelijk opgeven voor het supplement bokken- en boekmoeders 2015. Wij verzoeken u daartoe gebruik te maken van deze antwoordstrook.

De kosten zijn € 10,– per supplement. Bij verzenden per post komt er € 4,– per supplement extra bij.

Aantal supplementen:_____

Naam:__________________Adres:__________________

Plaats:______________________________________

Betaling contant op de ledenvergadering of op bankrekeningnummer:
NL 89 RABO 037.71.12.143

Stichting Zeldzame Huisdierrassen organiseert op 30 mei 2015: Cursusdag Erfelijkheidsleer en Fokken – SCHAAP en GEIT

Stichting Zeldzame Huisdierrassen ‘voor levend erfgoed’ organiseert een cursus over erfelijkheidsleer en fokken van schaap en geit.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de erfelijkheidsleer en het fokken van schapen en geiten. Eigenaren van schapen en geiten die er mee (willen gaan) fokken, leden van foktechnische commissies en bestuursleden die een ras willen verbeteren.

Meer informatie en aanmelden kan via:
Cursus Erfelijkheidsleer en Fokken Schaap en Geit.

Boer on Tour naar Engeland met Vakblad Geitenhouderij.

Vakblad Geitenhouderij is samen met een groep Nederlandse en Belgische geitenhouders op stap geweest naar Engeland. Daar zijn Engelse collega-geitenhouders bezocht. Redacteur Frank de Vries maakt de volgende fotoreportage van een drie daagse tour door het Verenigd Koninkrijk.

Foto’s van boer on tour.

Lees de verslagen van deze reis bij Vakblad Geitenhouderij.

Schijndracht bij geiten

Schijndracht bij geiten

Schijndracht bij geiten is een veel voorkomende vruchtbaarheidsstoornis.
Bij een schijndrachtige geit hoopt er zich een soms grote hoeveelheid steriel vocht op in de baarmoeder. De geit voelt en toont zich drachtig, terwijl zij dit niet is. Soms is het aan de buitenkant van het dier goed zichtbaar als een dikke en volle buik. In andere gevallen is het aan de buitenkant niet zichtbaar en alleen door middel van scannen te onderkennen.

De mate van voorkomen van schijndracht bij geiten kan per groep en per jaar erg verschillen. Dit kan variëren van 0 % tot soms meer dan 40 % schijndrachtige geiten. Om de diagnose te kunnen stellen kunt u uw geiten laten scannen.
Als behandeling kan een schijndrachtige geit, in overleg met uw dierenarts met prostaglandine worden ingespoten. Daarna leegt de baarmoeder zich van haar inhoud (een zogenaamde wolkbreuk). Deze behandeling dient na 14 dagen herhaald te worden. Hoewel bij selectie wel moet worden bedacht dat erfelijkheid bij schijndracht een rol speelt kan de geit daarna weer worden gedekt.
Let op dat uitsluitend geiten met schijndracht worden behandeld met prostaglandine. Want ook drachtige geiten zullen verwerpen op een dergelijke behandeling.

Drs. Daan Dercksen
Bron: GD

2011; Schijndrachtige geit.

2011;
Schijndrachtige geit.

Fokveedag Hoornaar.

Zaterdag 4 oktober 2014 is in Hoornaar voor de 102de maal de Fokveedag Boerenlandfeest gehouden op het terrein aan de Dorpsweg.

Duizenden bezoekers ( volgens de organisatie waren er 12500 bezoekers) genoten van het prachtig mooie weer en zagen diverse keuringen, presentaties, demonstraties, landbouwwerktuigen, erg veel kraampjes en niet te vergeten in de tent van de Geiten- en Schapenvrienden vanuit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de diverse schapen- en geitenrassen (Witte-, Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, Angora-, Land- en de Dwerg geit), alpaca’s en belgische witblauwe kalveren.
Vooral in de kinderhoek was het erg druk bij de konijnen en kuikentjes waarmee de kinderen konden kroelen.
Er was in de tent geiten- en schapenkaas te koop en door de spinners/spinsters werd de wol verwerkt tot prachtige wollige producten.

2014 Hoornaar.

2014 Hoornaar.

2014 Hoornaar.

2014 Hoornaar.

2014 Hoornaar.

2014 Hoornaar.

2014 Hoornaar.

2014 Hoornaar.

Verslag van de Fokveedag Boerenlandfeest

www.fokveedag.nl

Enkele foto’s van Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar; 4 oktober 2014.

Welke bok gaat u dit dekseizoen gebruiken?

Bokkende bok!

Bokkende bok!

4 oktober 2014; Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.

Zaterdag 4 oktober 2014 wordt in Hoornaar de 102e editie van de jaarlijkse Fokveedag Boerenlandfeest gehouden.
Een groots opgezette en vooral een gezellige agrarische dag voor het hele gezin, met veekeuringen, demonstraties en presentaties.

Naast de boerenkaas-, koeien- en pony keuringen is er een grote
warenmarkt, wordt er een spectaculaire show door het trickridingteam ‘The Future Guys” verzorgd, zijn er agrarische werktuigen te bekijken, is er een streektent mbt. de Alblasserwaard en bovenal zijn er ook schapen en geiten ter promotie aanwezig.
In een van de ruime tenten worden diverse schapen- en geitenrassen aan het publiek tentoongesteld.

www.fokveedag.nl

Locatie: Dorpsweg, in het centrum van Hoornaar; Alblasserwaard.
Openstelling: Van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Kaartverkoop en entree.
De entree is voor volwassenen vanaf 13 jaar € 10,–
(in de voorverkoop € 8,-).
Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

2013 Fokveedag Hoornaar; Presentatiegroepen  geiten.

2013 Fokveedag Hoornaar;
Presentatiegroepen geiten.
Foto J. de With.